ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистички планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20) и член 129  од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 07/21)  и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Демир Хисар со број 17-1209/18 од 22.12.2021 година, Градоначалникот на Општина Демир Хисар го дава следното:

.

Целото Соопштение во ПДФ – верзија можете да го преземете тука

Skip to content