Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистички планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20) и член 129  од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 07/21)  и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Демир Хисар со број 17-1209/18 од 22.12.2021 година, Градоначалникот на Општина Демир Хисар го дава следното:

.

Целото Соопштение во ПДФ – верзија можете да го преземете тука

Skip to content