ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Соопштение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета

УПВНМ за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 10MW, KO Суво Грло, Општина Демир Хисар

 

Skip to content