Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Список на недоставени решенија и опомени за комунална такса и данок на имот за 2021

Им се сопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, на кои не им било доставено решение,или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2021 година и опомени за заостанат долг за данок на имот за периодот заклучно со 2020 година и опомени за заостанат долг за комунална такса заклучно со 2021 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението,да се јават во Одделението за финансиски прашања во општина Демир Хисар на ул. Битолска бб, за подигање на даночните решенија.

            Списоците со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просториите на општина Демир Хисар, како и на официјалната веб страна www.demirhisar.gov.mk

            Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

РАКОВОДИТЕЛ

Влатко Станковски

.

Превземи:

– Список на недоставени Решенија комунална такса 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2021 г.

– Список на недоставени Решенија данок на имот 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2020 г.

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија комунална такса 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2021 г.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕАДРЕСАБр. на РешениеИзнос
АНИМАЛ ИНВЕСТ РНС СкопјеУл.Нерешка бр.23-Б Скопје-Карпош10/21-434 10/21-7885        2.000.oo         2.000.oo
АНИМАЛ ИНВЕСТ ДОО С.БелчеС.Белче Демир Хисар10/21-350 10/21-7823        5.000.oo       10.000.oo
АЛЕК ТА КОМПАНИ ДООЕЛ БитолаУЛ.Галичица бр.8 Битола10/21-203 10/21-7726       2.000.oo        2.000.oo
БАБИНО-Љубица Кузмановска Индивидуален земјоделецС.Бабино Демир Хисар10/21-7889       2.000.oo
БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО С.Канаревос.Канарево Старо Нагоричане-Куманово10/21-408 10/21-7872       2.000.оо      14.000.oo
БТВ-НЕТ ДОО БитолаУл.Прилепска бр.33 Битола10/21-202 10/21-7724       2.000.оо      12.000.oo
БЛАГИМАР ИГО ДООЕЛ БитолаУл.Прилепска бр.60/2 Битола10/21-198 10/21-7721        4.000.oo         4.000.oo
БЛИЗНАК ИНДИВИД. ЗЕМЈОДЕЛЕЦ С.ОбедникС.Обедник Демир Хисар10/21-444 10/21-7891       2.000.oo      14.000.oo
Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ПЗУ Демир ХИСАРУл.Битолска бр.бб Демир Хисар10/21-243 10/21-7745       6.000.оо        6.000.оо
ГРИШКО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ С.Слепчес.Слепче Демир Хисар10/21-430 10/21-882        5.000,оо        10.000.oo
ГЛОБАЛКОД  ДОО СкопјеУл.Антон Попов бр.1-4/23 Скопје – Кисела вода10/21-7868        6.000.оо
ГОРНА КУЌА ДООЕЛ С.СлепчеС.Слепче Демир Хисар10/21-263 10/21-7757        5.000.оо       32.000.оо
ДАРДЕН ДООЕЛ ДПТУ Демир Хисарул.Битолска бр.19-Б Демир Хисар    10/21-342 10-21-7816        6.000.оо       18.000.oo
ДЕЛМАТ ДООЕЛ С.Прибилцис.Прибилци Демир Хисар10/21-310 10/21-7790        5.000.оо        10.000.оо
ДИТКО-ТРАНС П.О. С.Обедникс.Обедник Демир Хисар10/21-7857        6.000.оо
ЕЛИ-ТОМАК ДПТУ ДООЕЛ Демир Хисарул.Битолска бр.19-Б Демир Хисар10/21-335 10/21-7809        6.000.оо       12.000.оо
ЕУРООСОЈ 2008 ДООЕЛ С.СопотницаС.Сопотница Демир Хисар10/21-258 10/21-7753       7.000.оо     56.000.oo
ЕУРОПА ЕХПРЕС БитолаУЛ.Довлеџик бр.бб Битола10/21-7730    10.000.oo
ЖЕЛЕЗНИК АВТО-МОТО ДРУШТВО Демир Хисарул.Битолска  бр.63 Демир Хисар10/21-7849     18.000.оо
ЗОМА МИРЦ ДООЕЛ Демир ХисарУл.Битолска 2/14 Демир Хисар10/21-7802      8.000.оо
ЗАНАЕТЧИЈА АВТОМЕХАНИЧАР ПАС Демир Хисарул.Битолска бр.63 Демир Хисар10/21-457 10/21-7899          500.оо        3.000.oo
КАФЕТЕРИЈА БОКИ ДООЕЛ С.Граиштес.Граиште Демир Хисар10/21-276 10/21-7769        5.000.оо       20.000.оо
К-С ДРАНГО ЕКСПОРТ ИМПОРТ П.О. С.Белчес.Белче Демир Хисар10/21-7865       6.000.оо
КАРГО МАРК ЕКСПРЕС ДООЕЛ с.СлепчеС.Слепче Демир Хисар10/21-7771     10.000.оо
МАРТИН ЛАГЕР ДООЕЛ С.СветаС.Света Демир Хисар10/21-360       5.000.оо
МЛАДОСТ ТОМЕВСКИ СПИРО ДОО Демир Хисарул.Битолска бр.бб Демир Хисар10/21-380 10/21-7848        6.000.оо       72.000.оо
МИЛК МАСТЕР ДОО ДПТУ С.Жванс.Жван Демир Хисар10/21-346 10/21-7819        5.000.оо       10.000.oo
МАРТИН ЛАГЕР ДООЕЛ С.СветаС.Света Демир Хисар10/21-360        5.000.оо
НИКОЛЧО ТРАЈКОВСКИ СИМ СТЕФ ФУНГИ ИНД.ЗЕМЈОД.с.Стругово Демир Хисар10/21-467 10/21-7907        2.000.оо         8.000.oo
ПЕЛА ФРУКТ ДОО БИТОЛАУЛ.Климент Охридски 2-4/3 Битола10/21-7725        2.000.oo
ПЕКАРА КОЧОСКИ ДООЕЛ Демир Хисарул.Битолска бр.4 Демир Хисар10/21-413 10/21-7874        6.000.оо        12.000.оо
СОКЦА ДООЕЛ С.Доленцис.Доленци Демир Хисар10/21-7858      21.000.оо
СУИТ ЕЛИТ ДОО Демир Хисарул.Битоска бр.бб Демир Хисар10/21-245 10/21-7747          6.000.оо         54.000.оо
СКС ГРУП 27 ДООЕЛ Демир ХисарУл.Битолска бр.5 Демир Хисар10/21-7824          6.000.оо
ТРАНС БИЗНИС ДООЕЛ С.ОбедбникС.Обедник Демир Хисар10/21-251 10/21-7749       5.000.оо      56.000.оо
УТО МИЛК ДООЕЛ С.КутретиноС.Кутретино Демир Хисар10/21—199 10/21-7722      5.000.оо       5.000.оо
НТН ЛОГИСРИК ДООЕЛ Демир ХисарУл.Партизанска бр.62 Демир Хисар10/21-7728       6.000.оо
НИКОЛОВСКИ ТРЕЈД ДООЕЛ С.СопотницаС.Сопотница Демир Хисар10/21–7810       20.000.оо
СТЕФ-ТРАНС ТРЕЈД ДООЕЛ С.СлоештицаС.Слоештица Демир Хисар10/21-7785        33.000.оо

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија данок на имот 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2020 г.

.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕАДРЕСАБр. на РешениеИзнос
Арсиќ Милосав Браниславс.Белче  Демир Хисар10/21-1241 10/21-5375736.оо 2.208.оо
Богојовски  Стојан Владос.Белче  Демир Хисар10/21-4781 10/21-734665.oo 1.430.oo
Богојевски Стојан ТрајанС.Белче Демир Хисар10/21-3040533.оо
Велевски Богдан Светозарс.Белче Демир Хисар10/21-4344 10/21-7094190.оо 2.280.оо
Велевски Богдан Петарс.Белче демир Хисар10/21-2288 10/21-5953449.оо 3.685.оо
Ивановска Цветан Милкас.Белче  Демир Хисар10/21-64201.740.oo
Крстевски Веле Грозданс.Белче  Демир Хисар10/21-3840 10/21-6822255.oo 8.044.оо
Николовска Ристе Тасијас.Белче  Демир Хисар10/21-67512.080.оо
Николовски Ристе Борисс.Белче Демир Хисар10/21-71671.850.оо
Петревска Петар Мара          с.Белче  Демир Хисар10/21-1892 10/21-57271.446.оо 2.892.оо
Ристевски Веле            с.Белче  Демир Хисар10/21-54561.524.оо
Андревски Јован Ташкос.Бабино Д.Хисар10/21-522 10/21-497975.оо 2.493.оо
Бошковски Иванс.Бабино Д.Хисар10/21-4884 10/21-7464160.оо 480.оо
Враговска Менкас.Бабино Д.Хисар10/21-2038 10/21-5822168.оо 1.512.оо
Грашиновски Мицко Сиљанс.Бабино  Д.Хисар10/21-3548 10/21-6668135.oo 2.305.oo
Доневски Страшкос.Бабино  Д.Хисар10/21-4880 10/21-7460256.оо 768.оо
Димовска Димитар Славкас.Бабино  Д.Хисар10/21-570 10/21-5014210.оo 3.990.оо
Дуковски Стојан МитоС.Бабино Д.Хисар10/21-6394145.оо
Ѓурковски Сокол Јованс.Бабино  Д.Хисар10/21-2433 10/21-6031115.оо 2.645.оо
Здравески Танаско Славчос.Бабино  Д.Хисар10/21-2620 10/21-6143105.оо 2.205.оо
Кузмановски Вељан Петарс.Бабино  Д.Хисар10/21-5897537.5о
Лозановски Стојан КиреС.Бабино Д.Хисар10/21-2497221.оо
Митевски Јонче Цветанкас.Бабино Д.Хисар                               10/21-1889 10/21-5724105.оо 1.260 .оо
Попоска Јован Славкас.Бабино  Д.Хисар10/21-524 10/21-498195.оо 1.805.оо
Стојчевски Никола Костас.Бабино  Д.Хисар10/21-5398525.оо
Стојчевски Спиро Пејкос.Бабино  Д.Хисар10/21-1890 10/21-5725230.оо 2.642.оо
Стојчевска Цветан Горкас.Бабино  Д.Хисар10/21-4882 10/21-7462197.оо 591.оо
Спировски Томчес.Бабино  Д.Хисар10/21-3222 10/21-6481127.оо 127.оо
Спировски Милицас.Бабино  Д.Хисар10/21-4214127.оо
Трајковски Мирко Велес.Бабино  Д.Хисар10/21-4881 10/21-7461281.оо 1.121.оо
Димовски Сиљан НовицаС.Бараково Д.Хисар10/21-988 10/21-5227377.оо 4.513.оо
Кочовски Ангеле Борисс.Бараково  Д.Хисар10/21-63766.139.оо
Ивановски Симон СтојанС.Базерник Д.Хисар10/21-7471354.оо
Најдовски Симон  СтојанС.Базерник Д.Хисар10/21-4889 10/21-7469147.оо 441.оо
Анѓелевски Наќе ГенчоС.Брезово Д.Хисар10/21-1107342.оо
Гаревски Стојанс.Брeзово  Д.Хисар10/21-2605 10/21-6135119.оо 476.оо
Гиновски Вецко ГорјанчоС.Брезово Д.Хисар10/21-724603.оо
Десановски Јонс.Брезово  Д.Хисар10/21-4873 10/21-7452101.оо 303.оо
Илијовски Павле Флоринс.Брезово  Д.Хисар10/21-2303 10/21-596192.оо 367.оо
Јуруковска Милкас.Брезово  Д.Хисар10/21-4872154.оо 308.оо
Милошевски Стојанс.Брезово Д.Хисар10/21-4728 10/21-7303103.оо 925.оо
Мирчевски Мирче Новес.Брезово Д.Хисар10/21-4925 10/21-7508214.оо 428.оо
Митревски Драган КироС.Брезово Д.Хисар10/21-2600 10/21-6132118.оо 118.оо
Мирчевски Нове МилеС.Брезово Д.Хисар10/21-7456214.оо
Миладиновска Костадин ЦветанкаС.Брезово Д.Хисар10/21-5730140.оо
Никлевски Левко ВецкоС.Брезово Д.Хисар10/21-587130.оо
Поповски Александар БорисС.Брезово Д.Хисар10/21-4876 10/21-7455191.оо 951.оо
Стамболовски Цветан Борисс.Брезово Д.Хисар10/21-2937 10/21-6326229.оо 687.оо
Стојковски Стојан Миланс.Брезово Д.Хисар10/21-4874 10/21-7453199.оо 597.оо
Сидоровски Иванс.Брезово Д.Хисар10/21-4133 10/21-6985234.оо 468.оо
Стојановиќ Јован Александарс.Брезово Д.Хисар10/21-1359157.оо
Стојановиќ Јован АндријаС.Брезово Д.Хисар10/21-3772157.оо
Стојановиќ Јован СтојанС.Брезово Д.Хисар10/21-1282 10/21-5390157.оо 157.оо
Тезовски Димко ЈорданС.Брезово Д.Хисар10/21-7416234.оо
Цветковска ЛенкаС.Брезово Д.Хисар10/21-4597183.оо
Цветковски Стеван ДимчеС.Брезово Д.Хисар10/21-3137 10/21-6437438.оо 4.947.оо
Цветковски Јаким Цвејос.Брезово Д.Хисар10/21-4836 10/21-7414173.оо 692.оо
Блашковски Игорс.Вардино Д.Хисар10/21-1081 10/21-5278104.оо 1.230.оо
Брајаноска Секула Долас.Вардино Д.Хисар10/21-6753240.оо
Димовски Стојан Цветкос.Вардино Д.Хисар10/21-1451 10/21-548325.оо 325.оо
Димовски Мите Душанс.Вардино Д.Хисар10/21-7251499.5о
Дуновски Митре Николас.Вардино Д.Хисар10/21-517690.оо
Ѓоревски Ангеле Крстес.Вардино Д.ХИсар10/21-54761.200.оо
Ѓорѓиовски Боце Слободанс.Вардино Д.Хисар10/21–63381.550.оо
Јоцевски Доне Петрес.Вардино Д.Хисар10/21-4652 10/21-726250.оо 900.оо
Јошевски Веле Спасојес.Вардино Д.Хисар10/21-1739 10/21-564745.оо 630.оо
Јошевски Иван Јованс.Вардино Д.хисар10/21-57191.260.оо
Колевски Ристе Спасес.Вардино Д.Хисар10/21-4001 10/21-6901260.оо 3.270.оо
Лозановска Добринкас.Вардино Д.Хисар10/21–773 10/21-5113159.оо 795.оо
Миловановска Никола Трајанкас.Вардино Д.Хисар10/21-2712 10/21-620530.оо 420.оо
Најдовски Цветан Славкос.Вардино Д.Хисар10/21-2925 10/21-632160.оо 1.560.оо
Најдовски Цветан Николас.Вардино Д.Хисар10/21-4372 10/21-710925.оо 350.оо
Најдовска Јелисаветас.Вардино Д.Хисар10/21-3631 10/21-6818442.оо 2.209.оо
Тасески Јордан Спасес.Вардино Д.Хисар10/21-970 10/21-5210123.оо 1.230.оо
Богдановски Миладин Велес.Вирово Д.Хисар10/21-4885 10/21-7465103.оо 309.оо
Богдановски Миладин Флоринс.Вирово Д.Хисар10/21-4886 10/21-7466103.оо 309.оо
Верговски Јанкула Соколес.Вирово Д.Хисар10/21-4887 10/21-7467349.оо 1.047.оо
Лазаревски Крстес.Вирово Д.Хисар10/21-4888 10/21-7468262.оо 786.оо
Митревски Стојан Славес.Вирово Д.Хисар10/21-4572 10/21-7221358.оо 1.789.оо
Најденковски Крсте Јорданс.Вирово Д.Хисар10/21-1442 10/21-5477321.оо 2.887.оо
Сиљановски Левкос.Вирово Д.Хисар10/21-1216 10/21-5362548.оо 1.096.оо
Стојковски Добрес.Вирово Д.Хисар10/21-4843 10/21-74221.013.оо 4.052.оо
Штрковски Блаже Трајанс.Вирово Д.Хисар10/21-3450 10/21-6606197.оо 1.379.оо
Велевски Ристо Глигуријас.Граиште Д.Хисар10/21-2843 10-216280502.оо 501.5о
Ѓаковски Милан Красас.Граиште Д.Хисар10/21-3180 10/21-6460131.оо 131.оо
Јошевски Крсте Илијас.Граиште Д.Хисар10/21-6560320.оо
Николовска Никола Кристинас.Граиште Д.Хисар10/21-2723 10/21-6214147.оо 294.оо
Николовска Мирјанас.Граиште Д.Хисар10/21-4234 10/21-7037187.оо 374.оо
Радевски Ѓорѓија Талес.Граиште Д.Хисар10/21-56313.040.оо
Радевска Спиро Милицас.Граиште Д.Хисар10/21-843227.оо
Радевска Апостол Јорданас.Граиште Д.Хисар10/21-5347380.оо
Шоклески Гоцес.Граиште Д.Хисар10/21-4152 10/21-6998233.оо 1.862.5о
Велевски Златес.Големо Илино Демир Хисар10/21-4851 10/21-7430191.оо 573.oo
Гроздановска Борис Раткас.Големо Илино Демир Хисар10/21-4295 10/21-7069104.оо 940.оо
Дојчиновски Петре Василес.Големо Илино Демир Хисар10/21-4855 10/21-7434270.оо 1.079.оо
Илиоски Ѓорѓис.Големо Илино Демир Хисар10/21-4854 10/21-7433423.оо 1.269.оо
Крстевски Крсте Илијас.Големо Илино Демир                  Хисар              10/21-2995 10/21-6356169.оо 169.oo
Крстевски Василе Радес.Големо Илини Демир                               Хисар10/21-4711 10/21-7295277.оо 1.385.оо
Максимовска Веснас.Големо Илино  Демир                       Хисар10/21-2407264.оо
Максимовски Сашос.Големо Илино Демир                       Хисар10/.21-1710264.оо
Најдовски Петре МНиланс.Големо Илино Демир Хисар10/21-864 10/21-5156176.оо 352.оо
Ристевски (Стојаноски) Пецос.Големо Илино Демир Хисар10/21-4858 10/21-7437104.оо 312.оо
Скендеровски Ицо Петрес.Големо Илино Демир Хисар10/21-1411 10/21-545986.оо 772.оо
Спировски Ацко Добрес.Големо Илино Демир Хисар10/21-4856 10/21-7435109.оо 327.оо
Спировски Ристе Милес.Големо Илино Демир Хисар10/21-4857 10/21-7436160.оо 480.оо
Силјановски Костадин Живкос.Големо Илино Демир Хисар10/21-2656 10/21-6172284.оо 852 .оо
Секуловски Лазе Благојас.Големо Илино Демир Хисар10/21-636 10/21-50501.343.оо 4.029.оо
Скендеровски Ицо Добрес.Големо Илино Демир Хисар10/21-3743 10/21-676386.оо 772.оо
Трпевски Киро Мендос.Големо Илино Демир Хисар10/21-4651 10/21-7261188.оо 1.694.оо
Трајковски Јордан Благојас.Големо Илино Демир хисар10/21-1897 10/21-573378.оо 537.оо
Трајковски Јордан Трајчес.Големо Илино Демир Хисар10/21-1976 10/21-5782179.оо 179.оо
Костадиновски Блаже Јорданс.Доленци Д.Хисар10/21-3380 10/21-6562135.оо 1.081.5о
Милошеска Јаким Милицас.Доленци Д.Хисар10/21-4844 10/21-7423315.оо 1.260.оо
Стојковски Вангел Стеванс.Доленци Д. Хисар10/21-905 10-21-5178133.оо 664.5о
Силјановска Љубас.Доленци Д. Хисар10/21-4820 10/21-7398301.оо 2.107.оо
Петровски Стојан Цветкоул: 4 – тиЈули бр.11 Демир Хисар10/21-3997 10/21-6900312.оо 7.229.оо
Цветановска Наум Милицаул: 4 ти Јули бр. 6 Демир Хисар10/21-3021 10/21-6369232.оо 6.752.5о
Јовановски Јован Киреул.Битолска бр.11 Демир Хисар10/21-3194525.оо
Јовановски Јован Симеул.Битолска бр.11 Демир Хисар10/21-1793525.оо
Петревски Томе Живкоул.Ј.Пиперката бр. Демир Хисар10/21-2059 10/21-58361.271.оо 1.270.5o
Бојаџиев Васил Димитарул. Маршал Тито  бр.31 Демир Хисар10/21-65131.560.оо
Маџарева Ѓорѓе ЛенаУл.Маршал Тито бр.4 Демир Хисар10/21-5003450.оо
Кузмановска Тренче Иванаул. Охридска 12  Демир Хисар10/21-7232774.оо
Наумовска Иван Трајанкаул.Гоце Делчев 21 Демир Хисар10/21-2994 10/21-6355601.оо 3.605.5о
Никлевски Сиљан АлександарУл.Гоце Делчев 22 Демир Хисар10/21-58265.262.оо
Стојчевска Павле СаветаУл.Гоце Делчев бр.8 Демир Хисар10/21-6840269.оо
Србиновски Аргир НовицаУл.Гоце Делчев бр.18 Демир Хисар10/21-52756.962.5о
Дојоска Мицко Босилкаул.29тиНоември  бр.9 Демир Хисар10/21-3927 10/21-6865267.оо 3.062.оо
Јоновски Љупчоул.29тиНоември бр. бб Демир Хисар10/21-4322502.оо
Јанкулоска Трајан СпасаУл.29ти Ноември бр.7 Демир Хисар10/21-3339 10/21-65411.471.оо 1.471.оо
Јанкулоски Велко ПавлеУл.29-ти Ноември бр.7 Демир Хисар10/21-5918170.оо
Пејковска Петре ЛиљанаУл.29 ти Ноември бр. 17 Демир Хисар10/21-4084 10/21-6951175.оо 175.оо
Ставреввски Донче ТрајанУл.29 ти Ноември бр.47 Демир Хисар10/21-6188150.оо
Брсакоски Коле Алексоул.Партизанска бр. 10 Демир Хисар10/21-2028 10/21-58151.039.оо 7.164.оо
Лозановски Цветан Живкоул.Партизанска бр. 97 Демир Хисар10/21-2577 10/21-6117732.оо 6.588.оо
Рутевски Сиљан ТрајанУл.Партизанска бр.37 Демир Хисар10/21-57882.310.оо
Стевановски Никола Спасеул.Партизанска 66 Демир Хисар10/21-63073.243.оо
Ангеловски Крсто Николаул.11 ти Октомври бр.2 Демир Хисар10/21-6595494.оо
Велевски Веле ПетарУл.11 ти Октомври бр.3 Демир Хисар10/21-633 10/21-50491.149.оо 8.043.оо
Ивановска ФлораУл.1 ви Мај  бр.6 Демир Хисар10/21-726 10/21-5096617.oo 3.702.oo
Анчевски Павле Блажес.Единаковци Д.Хисар10/21-3150 10/21-6442145.оо 2.610.оо
Димевски Иван Борисс.Единаковци Д.Хисар10/21-2067 10/21-5840105.оо 2.730.5о
Мирчевски Петре Драгутинс.Единаковци Д.Хисар10/21-1039 10/21-5261306.оо 306.оо
Нешковски Илија Јованс.Единаковци Д.Хисар10/21-6247804.оо
Нешковски Крсте Стојанс.Единаковци Д.Хисар10/21-633965.оо
Јанкуловска Стојан ТасијаС.Единаковци Д.Хисар10/21-51632.080.оо
Ортаковски Радислав Благојчес.Единаковци Д. Хисар10/21-2425 10/21-6026141.оо 2.823.оо
Станковски Методија Мендос.Единаковци Д. Хисар10/21-2358 10/21-5988188.оо 752.оо
Станковски Методија Љубес.Единаковци Д. Хисар10/21-2162 10/21-5883521.оо 2.605.оо
Спасева МилеваС.Единаковци Д.Хисар10/21-1200 10/21-5353256.оо 1.024.оо
Талевска Најдо ЈеленаС.Единаковци Д.Хисар10/21-6561164.5о
Цветановска Илија НадеждаС.Единаковци Д.Хисар10/21-61801.980.оо
Цветановски Марко МиланС.Единаковци Д.Хисар10/21-1764169.оо
Цветановски Јонче СлавеС.Единаковци Д.Хисар10/21-4655 10/21-7264675.оо 3.375.оо
Цветаноски Најдо ПетреС.Единаковци Д.Хисар10/21-56832.942.оо
Цветановски ИгорчеС.Единаковци Д.Хисар10/21-805 10/21-5130174.оо 348.оо
Шекревски Коста Атанасс.Единаковци Д. Хисар10/21-1198 10/21-5352100.оо 2.100.оо
Ангелевска Ѓорѓија ТрајанкаС.Журче Демир Хисар10/21-5552160.оо
Ангелевски Јован КолеС.Журче Демир Хисар10/21-2638 10/21-6160792.оо 7.975.оо
Велевски Алексо ЉубеС.Журче Демир Хисар10/21-4849 10/21-7428330.оо 1.296.оо
Велевски Јован Ангелес.Журче Демир Хисар10/21-72861.210.оо
Велјановски Добрес.Журче Демир Хисар10/21-2049 10/21-5831150.оо 1.500.оо
Велевски Марко Ристес.Журче Демир Хисар10/21-4783 10/21-735050.оо 1.500.оо
Илиевска Бисерас.Журче Демир Хисар10/21-4850 10/21-7429538.оо 1.864.оо
Јосифовски Ѓоре Дончес.Журче Демир Хисар10/21-7124105.оо
Мицковска Блаже Стефанкас.Журче Демир Хисар10/21-2281 10/21-5948150.оо 4.800.оо
Мицковски Стојан Трајчес.Журче Демир Хисар10/21-67402.090.оо
Митревска Богдан Цветас.Журче Демир Хисар10/21-1339 10/21-5415110.оо 1.980.оо
Нечовски Веле Ристес.Журче Демир Хисар10/21-3856 10/20-6831282.оо 1.410.оо
Ристевски Илија Велес.Журче Демир Хисар10/21-2588 10/21-6122100.оо 2.100.оо
Стевановски Карафил Данаилос.Журче Демир Хисар10/21-3226 10/21-6484482.оо 4.952.5о
Стевановски Јове Милицас.Журче Демир Хисар10/21-3294 10/21-6511105.оо 3.150.оо
Стевановски Ванчос.Журче Демир Хисар10/21-523 10/21-4980123.оо 369.оо
Секуловски Петре Ванѓелс.Журче Демир Хисар10/21-2587 10/21-6121134.оо 402.оо
Стевановски Томе Борисс.Журче Демир Хисар10/21-3203 10/21-6470160.оо 3.200.оо
Соколовски Тале Јорданс.Журче Демир Хисар10/21-2432 10/21-6030558.оо 1.114.оо
Стојановски Атанас Јорданс.Журче Демир Хисар10/21-3261 10/21-6498384.оо 4.267.5о
Талевски Илија Александарс.Журче Демир Хисар10/21-1868 10/21-571555.оо 1.100.оо
Талевска Божин Ванкас.Журче Демир Хисар10/21-1037 10/21-526065.оо 1.235.оо
Талевски Јован РистоС.Журче Демир Хисар10/21-6966480.оо
Андревски Љубе Гоцес.Жван Демир Хисар10/21-3311 10/21-6520193.оо 772.оо
Бучуковска Трајан Славкас.Жван Демир Хисар10/21-3428 10/21659123.оо 138.оо
Бавчанџијовска Стојко ЕленаС.Жван Демир Хисар10/21-3350 10/21-654842.оо 504.оо
Брковиќ  Живко ВиолетаС.Жван Демир Хисар10/21-4254 10/21-7047325.оо 105.оо
Бавчанџијовски Коста АрсенС.Жван Демир Хисар10/21-1101 10/21529085.оо 850.оо
Гроздановски Блаже Пејкос.Жван Демир Хисар10/21-4624 10/21-7250515.оо 5.377.5о
Гроздановска Василе ДаницаС.Жван Демир Хисар10/21-4002 10/21-6902207.оо 514.оо
Дамчевски Јаким Бранкос.Жван Демир Хисар10/21-2210368.оо
Јанкулевски Јордан Александарс.Жван Демир Хисар10/21-1000 10/21-5234140.оо 1.680.оо
Јанкулевски Јордан Владимирс.Жван Демир Хисар10/21-4240 10/21-7041286.оо 2.286.оо
Најдовски Стојан Петарул.Гоце Делчев 2/0-20 Кичево10/21-59941.080.оо
Најдовски Јованчо Стојанс.Жван Демир Хисар10/21-2123 10/21-5864190.оо 2.660.оо
Најдовски Петар Васкос.Жван Демир Хисар10/21-2349 10/21-5981427.оо 4.267.5о
Наумовски Мице Миланс.Жван Демир Хисар10/21-2889 10/21-6304218.оо 2.291.5о
Најдовски Петре НовеС.Жван Демир Хисар10/21-3156 10/21-6444589.оо 2.945.оо
Петровски Тале Пејкос.Жван Демир Хисар10/21-3487 10/21-6633330.оо 2.818.5о
Стојковска Стојнас.Жван Демир Хисар10/21-73491.245.оо
Станојовски Донче Пецос.Жван Демир Хисар10/21-3514 10/21-6649774.оо 1.450.оо
Станковски Спиро Данкос.Жван   Демир Хисар10/21-73481.810.оо
Стевановски Коте ПејкоС.Жван Демир Хисар10/21-5775195.оо
Станојовска Сидор ВеликаС.Жван Демир Хисар10/21-5065240.оо
Станковски Јован НајденкоС.Жван Демир Хисар10/21-6059300.оо
Стевановски Коста ЃорѓиС.Жван Демир Хисар10/21-771556.оо
Трајковски Борче Изабелас.Жван Демир Хисар10/21-3839 10/21-6821248.оо 496.оо
Трајковски Борче Метјус.Жван Демир Хисар10/21-4238 10/21-7039248.оо 496.оо
Ташовски Вељан Ацкос.Жван Демир Хисар10/21-3686 10/21-673633.оо 66.оо
Трајковска Лилјанас.Жван Демир Хисар10/21-722 10/21-5095248.оо 496.оо
Филиповски Коте Цветанс.Жван Демир Хисар10/21-4109 10/21-6967187.оо 1.683.оо
Филиповска Максим Каролинас.Жван Демир Хисар10/21-3932 10/21-6868573.оо 573.оо
Шулевски Никола Здравкос.Жван Демир  Хисар10/21-6654206.оо
Марку Давас.Жван Деми Хисар10/21-2485 10/21–6057206.оо 412.оо
Јакимовски Гроздан Драганс.Железнец  Д. Хисар10/21-1378 10/21-5440171.оо 1.025.5о
Настевски Јован Вецкос.Железнец  Д. Хисар10/21-4264 10/21-7055174.оо 1.566.оо
Сидоровски Стојкос.Железнец  Д. Хисар10/21-4826 10/21-7403156.оо 624.оо
Степановска Божанас.Железнец Д. Хисар10/21-4827 10/21-740428.оо 112.оо
Трајковска Веркас.Железнец  Д. Хисар10/21-4830 10/21-740780.оо 320.оо
Ѓорѓиевски Спиро Илијас.Загориче Д. Хисар10/21-1347 10/21-54211.039.оо 13.011.оо
Ѓорѓиовски Цветко Драгес.Загориче Д. Хисар10/21-1232 10/21-5371615.оо 1.229.5о
Ѓорѓиовски Велес.Загориче Д. Хисар10/21-4784 10/21-7351260.оо 2.338.оо
Котевски Никола Иванс.Загориче  Д.Хисар10/21-4010 10/21-6909115.оо 920.оо
Кузмановска Ристенкас.Загориче Д.Хисар10/21-2918 10/21-6316458.оо 458.оо
Котевски Јованс.Загориче Д.Хисар10/21-4871 10/21-7450283.оо 849.оо
Котевски Јонче Богојас.Загориче  Д.Хисар10/21-1918 10/21-5743350.оо 3.932.оо
Кузмановски Василко Борисс.Загориче  Д.Хисар10/21-1932 10/21-5754160.оо 3.520.оо
Кузмановски Ангеле Миладин С.Загориче Д.Хисар10/21-2855 10/21-6289135.оо 3.780.оо
Наумовска Најдо Алтанас.Загориче  Д.Хисар10/21-62221.925.оо
Талевски Димитрија Ристес.Загориче  Д. Хисар10/21-59143.110.оо
Талевска Девас.Загориче  Д. Хисар10/21-3803 10/21-6796343.оо 2.742.5о
Тодоровски Апостол Костадинс.Загориче  Д. Хисар10/21-2908 10/21-631295.оо 2.090.оо
Ангеловски-Насевски Велко ЖивкоС.Зашле Д.Хисар10/21-1033 10/21-5257168.оо 672.оо
Божиновски Василе Цветанс.Зашле  Д. Хисар10/21-4860 10/21-7439153.оо 564.оо
Дамчевски Максим Ѓорѓијас.Зашле  Д. Хисар10/21-3284489.оо
Дамчевска ТодоркаС.Зашле Д.Хисар10/21-1217 10/21-5363710.оо 1.420.оо
Поповски Крсте КолеС.Зашле Д.Хисар10/21-4314141.оо
Станојовски Симјан Илос.Зашле  Д. Хисар10/21-4859 10/21-7438229.оо 687.оо
Велјановски Иванс.Кутретино Д.Хисар10/21-56991.082.оо
Вељановски Веле Стојанс.Кутретино Д.Хисар10/21-3639 10/21-6711310.оо 4.030.оо
Дуковски Павле Митрес.Кутретино Д.Хисар10/21-65775.805.оо
Димески Ангеле Илијас.Кутретино Д.Хисар10/21-6392380.оо
Ѓорѓијовски Живкос.Кутретино  Д. Хисар10/21-3834 10/21-6819739.оо 5.173.оо
Илијовски Тале Ристос.Кутретино  Д. Хисар10/21-6042350.оо
Лозановски Ѓорѓија БорисС.Кутретино Д.Хисар10/21-5272290.оо
Лозановска Јордан МилицаС.Кутретино Д.Хисар10/21-1571 10/21-5544580.оо 579.5о
Мицевски Богоја Славчос.Кутретино Д.Хисар10/21-2818 10/21-6268935.оо 935.оо
Мицевски Божин СтеванС.Кутретино Д.Хисар10/21-3335 10/21-6536170.оо 3.230.оо
Наумовски Илија Божидарс.Кутретино  Д. Хисар10/21-51525.460.оо
Најдовски Стојан ДимитријаС.Кутретино Д.Хисар10/21-7288280.оо
Талевска Миле Љубас.Кутретино  Д. Хисар10/21-3468 10/21-6621180.оо 3.960.оо
Талевски Лазар Ѓорѓијас.Кутретино Д.Хисар10/21-3592 10/21-6693800.оо 3.200.оо
Трајковска Борис ГорицаС.Кутретино Д.Хисар10/21-4841 10/21-7420559.оо 559.оо
Ивановски Коле Василс.Кочиште  Д. Хисар10/21-3102 10/21-6417396.оо 3.564.оо
Јошеска Цветанкас.Кочиште Д.Хисар10/21-3926 10/21-686466.оо 132.оо
Кузмановски Мито Љубес.Кочиште  Д. Хисар10/21-4864 10-21-7443435.оо 1.305.оо
Крстевска Стојан Надас.Кочиште  Д. Хисар10/21-4862 10/21-7441147.оо 441.оо
Крстевски Стојан Милес.Кочиште  Д. Хисар10/21-4861 10/21-7440147.оо 441.оо
Мицевски БлагојаС.Кочиште Д.:Хисар10/21-3170 10/21-6452279.оо 1.395.оо
Најдовски Сотирс.Кочиште   Д. Хисар10/21-2670 10/21-6181166.оо 1.494.оо
Наќевски Наќе Благојас.Кочиште  Д.Хисар10/21-4863 10/217442427.оо 1.281.оо
Пелко Мишо Аленкас.Кочиште  Д. Хисар10/21-2544 10/21609186.оо 86.оо
Тошевски Гроздан Борисс.Кочиште  Д. Хисар10/21-1645 10/21-558486.оо 172.oo
Трајковски ЈорданС.Кочиште Д.Хисар10/21-5269221.оо
Ѓуровски Филип Милес.Мренога  Д.Хисар10/21-1335 10/21-5413239.оо 478.оо
Ѓуровски Цветан Цанес.Мренога  Д.Хисар10/21-2238 10/21-5930194.оо 194.оо
Калевски Ристе ИлијаС.Мренога Д.Хисар10/21-4848 10/21-742727.оо 27.оо
Мијалковски Мице Трајкос.Мренога  Д.Хисар10/21-2185 10/21-5898267.оо 3.663.оо
Нечовска Мито Савас.Мренога  Д.Хисар10/21-73533.537.оо
Николовска Миладин Донкас.Мренога  Д.Хисар10/21-4785 10/21-7354100.оо 1.420.оо
Недановски Стојан Живкос.Мренога  Д.Хисар10/21-2423 10/21-6024149.оо 1.043.оо
Новеска Марко АнѓаС.Мренога Д.Хисар10/21-6106110.оо
Поповски Стојан Симкос.Мренога  Д.Хисар10/21-2140 10/21-5872256.оо 2.992.оо
Радевски Сиљан Цветанс.Мренога  Д.Хисар10/21-4375 10/21-7112151.оо 5.192.оо
Руменовски Живко Благојас.Мренога  Д.Хисар10/21-3460 10/21-661648.оо 192.оо
Станковски Сиљан Методијас.Мренога  Д.Хисар10/21-70062.479.оо
Цветановски Стојан Герасимс.Мренога  Д.Хисар10/21-1893 10/21-5728168.оо 2.068.оо
Илијоска Методија Снежанас.М.Илино  Д.Хисар10/21-3617553.оо
Јовановски Илија БлагојаС.М.Илино Д.Хисар10/21-983 10/21-5223244.оо 1.220.оо
Марковски РистеС.М.Илино Д.Хисар10/21-4865 10/21-7444107.оо 321.оо
Пејковски Томес.М.Илино  Д.Хисар10-21-2601 10/21-61332.251.оо 9.002.5о
Ангелевски Наумче ТирчоС.Н.Село Д.Хисар10/21-6052225.оо
Ангелевски Тирчо Александарс.Н.Село Д.Хисар10/21-3662 10/21-6724666.оо 5.998.оо
Велевски Ненад Војнес.Н.Село  Д.Хисар10/21-2857 10/21-6291169.оо 2.873.оо
Ѓорѓиевски Јанакис.Н.Село Д.Хисар10/21-4786 10/21-7355110.оо 440.oo
Кузмановски Живкос.Н.Село  Д.Хисар10/21-4879 10/21-7459167.оо 829.оо
Настевски Мито Благојас.Н.Село  Д.Хисар10/21-4224 10/21-7032345.оо 1.380.оо
Спировски Крсто Стојанс.Н.Село  Д.Хисар10/21/2556 10/21-6100323.оо 465.оо
Смилевски Ѓорѓи Душанс.Н.Село  Д.Хисар10/21-1396 10/21-5451377.оо 1.508.оо
Смилевски Стојан Јорданс.Н.Село   Д.Хисар10/21-1168 10/21-5337392.оо 1.960.оо
Тошеска Ристе Петрас.Н.Село   Д.Хисар10/21-1708 10/21-5627101.оо 404.оо
Димовски Антонија Георгијас.Обедник Д.Хисар10/21-3319 10/21-6525277.оо 2.217.оо
Велковски Кирил Василс.Обедник Д.Хисар10/21-3444 10/21-6602290.оо 1.450.оо
Велковски Кирил ПецоС.Обедник Д.Хисар10/21-2972 10/21-6344290.оо 1.450.оо
Велковски Кирил ДимчеС.Обедник Д.Хисар10/21-1911 10/21-5740290.оо 1.450.оо
Велковски Кирил ТомеС.Обедник Д. Хисар10/21-788 10/21-5121290.оо 1.450.оо
Изетовски Шефкет Јетмирс.Обедник Д.Хисар10/21-1395 10/21-5450479.оо 3.832.оо
Јумеровски Наим Заимс.Обедник  Д.Хисар10/21-2756 10/21-623650.оо 100.оо
Котевски Раде Бенис.Обедник  Д.Хисар10/21-579511.925.оо
Котевска Тале СевдаС.Обедник Д. Хисар10/21-4180 10/21-7012157.оо 1.087.оо
Марковски Веле Секулас.Обедник  Д.Хисар10/21-4642 10/21-725680.оо 1.440.оо
Мехмедовски Амет Ајрединс.Обедник Д.Хисар10/21-3092 10/21-6411725.оо 725.оо
Петрески Илија Благојас.Обедник  Д.Хисар10/21-793 10/21-5126555.оо 5.569.оо
Ристевски Јордан Ванѓелс.Обедник  Д.Хисар10/21-4788 10/21-7358110.оо 3.230.оо
Ресуловски Абдула Мустафас.Обедник  Д.Хисар10/21-3388 10/21-6567752.оо 9.027.5о
Рашидовски Весел Енверс.Обедник  Д.Хисар10/21-2245 10/21-5932456.оо 1.368.оо
Ресуловски Мустафа Сеабаединс.Обедник  Д.Хисар10/21-2160 10/21-58811.043.оо 12.516.оо
Ракипи Веби Нафис.Обедник  Д.Хисар10/21-2636 10/21-6159654.оо 5.888.оо
Стефановски Ѓорѓи Јосифс.Обедник  Д.Хисар10/21-4922 10/21-7505285.оо 570.оо
Стојковски Јонче Јосифс.Обедник  Д.Хисар10/21-2856 10/21-6290265.оо 5.300.оо
Стојковски Цанес.Обедник  Д.Хисар10/21-2249 10/21-5934677.оо 676.5о
Стојковски Антонија Ристес.Обедник  Д.Хисар10/21-71212.409.оо
Стефановски Тале Мицес.обедник  Д.Хисар10/21-5614910.оо
Стојковски Трајко СлавеС.Обедник Д.Хисар10/21-4773510.оо
Шабановски Ваит Мазламс.Обедник  Д.Хисар10/21-4681 10/21-7277487.оо 4.701.оо
Шабаноски Фаит Асимс.Обедник Д.Хисар10/21-4128 10/21-698080.оо 1.200.оо
Шабановски Мазлам Назифс.Обедник  Д.Хисар10/21-2359 10/21-5989716.оо 6.440.оо
Шабановски МустафаС.Обедник Д.Хисар10/21-934 10/21-5190222.оо 444.оо
Андоновски Мисаил Јорданс.Прибилци Д.Хисар10/21-2410 10/21-6016308.оо 1.231.оо
Василеска Томо ПараскеваС.Прибилци Д.Хисар10/21-1408 10/21-545782.оо 2.340.оо
Димевски Ристо Иванас.Прибилци Д.Хисар10/21-1846 10/21-5705152.оо 1.822.оо
Димовски Тасе Бошкос.Прибилци Д.Хисар10/21-3957 10/21-6881345.оо 2.460.оо
Ѓуровски Кирилос.Прибилци Д.Хисар10/21-3988 10/21-6897184.оо 1.289.оо
Ивановски Цветан Танаскос.Прибилци Д.Хисар10/21-3451 10/21-660797.оо 2.310.оо
Мирчевска Петар Вишњас.Прибилци Д.Хисар10/21-903 10/21-517755.оо 1.240.оо
Недановски Јован Миланс.Прибилци Д.Хисар10/21-3465 10/21-6619349.оо 3.139.оо
Пејовски Ѓеро Цанес.Прибилци Д.Хисар10/21-1051 10/21-5267697.оо 2.091.оо
Поповски Методија Горјанчес.Прибилци Д.Хисар10/21-1713 10/21-5630254.оо 3.471.5о
Спасевски Андре Трајанс.Прибилци Д.Хисар10/21-4870 10-21-74491.066.оо 3.198.оо
Сарафовски Целе Драгољубс.Прибилци Д.Хисар10/21-4789 10/21-735985.оо 2.511.оо
Сиљановски Костадин Јорданс.Прибилци Д.Хисар10/21-1457 10/21-5488105.оо 2.205.оо
Тошевски Ристе Вељанс.Прибилци Д.Хисар10/21-53612.367.оо
Бошковски Коста Илијас. Ракитница Д.Хисар10/21-1682 10/21-560880.оо 1.840.оо
Николовски Мице Ставрес. Ракитница Д.Хисар10/21-4894 10/21-7475223.оо 669.оо
Николовски Мито Наумчес. Ракитница Д.Хисар10/21-4896 10/21-7477186.оо 558.оо
Николовски Мито Велес. Ракитница Д.Хисар10/21-4895 10/21-7476186.оо 558.оо
Станковски Станко Пејкос. Ракитница Д.Хисар10/21-4790 10/21-736060.оо 1.845.оо
Секуловска Ризас.Ракитница Д.Хисар10/21-4897 10/21-7478289.оо 578.оо
Степановски Ј.ВанѓелС.ракитница Д.Хисар10/21-4791 10/21-7361216.оо 1.909.5о
Фидановски Борисс.Ракитница Д.Хисар10/21-3897 10/21-685060.оо 417.5о
Кузмановски Мишес.Растојца  Д.Хисар10/21-4907 10/21-7489285.оо 1.136.оо
Крстевски Танаско Симес.Растојца Д.Хисар10/21-4902 10/21-7483207.оо 621.оо
Крстевски Танаско Благојас.Растојца Д. Хисар10/21-4901 10/21-7482207.оо 621.оо
Петревски Василес.Растојца  Д.Хисар10/21-4903 10/21-7484345.оо 1.035.оо
Секуловски Данајле Љубес.Растојца Д.Хисар10/21-7487381.оо
Секуловски Благоја Перос.Растојца  Д.Хисар10/21-4906 10/21-7488176.оо 528.оо
Србиновски Иван Цветкос.Растојца  Д.Хисар10/21-4900 10/21-748198.оо 294.оо
Србиновски Иван Јовчес.Растојца Д.Хисар10/21-4899 10/21-748098.оо 294.оо
Тренческа Маријас.Растојца  Д.Хисар10/21-2125186.оо
Трајчевски Сандос.Растојца  Д.Хисар10/21-4898 10/21-7479202.оо 792.оо
Јошевски Војне ДобреС.Сладуево Д.Хисар10/21-3357 10/21-6550818.оо 7.360.оо
Николовска Дамјан Параскевас.Сладуево Д.Хисар10/21-2989 10/21-635330.оо 420.оо
Николовска Луткас.Сладуево Д.Хисар10/21-4228 10/21-7034539.оо 2.156.оо
Петреска Вељан Даницас.Сладуево Д.Хисар10/21-3541 10/21-6663220.оо 2.040.оо
Атанасовска Јордан Маријас.Суво Грло Д.Хисар10/21-1214 10/21-536050.оо 250.оо
Богојоска Трајче Крајнас.Суво Грло Д.Хисар10/21-7200180.оо
Кузмановски Цветан Стојанс.Суво Грло Д.Хисар10/21-2550 10/21-609660.оо 720.оо
Ѓорѓиевски Петар Трајко   с.Суводол Д. Хисар10/21-5641690.оо
Илиевски Велимир Трајче   с.Суводол Д. Хисар10/21-4038 10/21-6923613.оо 6.580.оо
Јовановски Ристо Коста   с.Суводол Д.Хисар10/21-7095185.оо
Крстевски Богоја Никола   с.Суводол Д.Хисар10/21-53262.125.5о
Карамановски Аѓибајрам Ферзи   с.Суводол Д.Хисар10/21-2692 10/21-6193383.оо 382.5о
Караманоски Аѓи Нади   с.Суводол Д.Хисар10/21-3513 10/21-6648724.оо 1.447.5о
Марковски Илија Јордан   с.Суводол Д. Хисар10/21-71255.060.оо
Николовски Ставре Љубе   с.Суводол Д.Хисар10/21-4840 10/21-7419736.оо 2.944.оо
Непковска Ристо Велика  С.Суводол Д.Хисар10/21-5039320.оо
Петревски Стојан Мирко   с.Суводол Д. Хисар10/21-4144 10/21-6991200.оо 2.495.оо
Пауновски Климо Бошко   с.Суводол Д. Хисар10/21-4096 10/21-6958195.оо 2.925.оо
Пауновска Цветан Грозда   с.Суводол Д. Хисар10/21-5332700.оо
Петревски Стојан Илија   с.Суводол Д. Хисар10/21-3773 10/21-6778200.оо 2.495.оо
Секуловски Борис Никола   с.Суводол Д. Хисар10/21-3919 10/21-685963.оо 567.оо
Сулејмановски Шаќир Салим   с.Суводол Д. Хисар10/21-50152.040.оо
Трајчевска Павле Перунига   с.Суводол Д. Хисар10/21-61712.805.оо
Фејзуловски Нијази Ферзи   с.Суводол Д.Хисар10/21-3308357.оо
Ангелески Стеван Стојче   с.Света Д.Хисар10/21-69684.800.оо
Богоевски Иван Богоја   С.Света Д.Хисар10/21-66304.960.оо
Велевски Димитрија Јован   с.Света Д.Хисар10/21-54647.130.оо
Велеска Доста   с.Света Д.Хисар10/21-2552 10/21-6098504.оо 4.534.оо
Василевски Павле Веле   С.Света Д.Хисар10/21-7364420.оо
Ѓорѓиевски Благоја   с.Света Д.Хисар10/21-4842 10/21-7421390.оо 1.560.оо
Јошевски Коле Благоја   с.Света Д.Хисар10/21-3684 10/21-6734536.оо 2.144.оо
Јошевски Стојан Зорко   с.Света Д.Хисар10/21-3217 10/21-6478273.оо 1.092.оо
Јошевски Блаже Иван   с.Света Д.Хисар10/21-3567 10/21-667985.оо 170.oo
Јошевски Стојан Здраве   с.Света Д.Хисар10/21-4031 10/21-6920273.оо 1.092.оо
Јошевски Блаже Трајан   с.Света Д.Хисар10/21-2093 10/21-5850213.оо 2.758.оо
Јолески Никола Славе   с.Света Д.Хисар10/21-55281.380.оо
Јошевски Бојко Милутин   с.Света Д.Хисар10/21-2034 10/21-5819373.оо 3.657.оо
Jосивоска Ристе Менка   С.Света Д.Хисар10/21-3540 10/21-666250.оо 1.100.оо
Мицевски Тасе Бранко   с.Света Д.Хисар10/21-1912 10/21-574148.оо 240.оо
Мицевски Тасе Милан   с.Света Д.Хисар10/21-4771 10/21-732748.оо 240.оо
Нешковски Саботко Трајан   с.Света Д.Хисар10/21-1064 10/21-527085.оо 2.125.оо
Нешкоски Михајло Никола   С.Света Д.Хисар10/21-5515212.оо
Петревски Благоја Васко   с.Света Д.Хисар10/21-4792 10/21-7362250.оо 7.885.оо
Петровски Цветан Трајко   с.Света Д.Хисар10/21-3129 10/21-6432210.оо 3.790.оо
Ристевска Неда   с.Света Д.Хисар10/21-4793 10/21-7363448.оо 4.912.оо
Ристески Трајан Спасе   с.Света Д.Хисар10/21-4269 10/217058624.оо 8.678.оо
Стојановски Војо Борче   с.Света Д.Хисар10/21-790 10/21-51234.108.оо 8.216.оо
Стојановски Марко Ерик   С.Света Д.Хисар10/21-2487 10/21-605895.оо 95.оо
Стојановски Богев Даниел   С.Света Д.Хисар10/21-469795.оо
Спасевска Трајан Спасија   С.Света Д.Хисар10/21-7245160.оо
Тасевски Илија Кочо   с.Света Д.Хисар10/21-1481 10/21-5500614.оо 4.298.оо
Тасевски Блаже Ристе   с.Света Д.Хисар10/21-1714 10/21-5632454.оо 808.оо
Трајковски Димитрија Владимир   С.Света Д.Хисар10/21-1429 10/21-5511485.оо 484.оо
Цветановска Стојче Васка   с.Света Д.Хисар10/21-571 10/21-5016897.оо 12.592.оо
Андревски Живко   с.Слепче Д.Хисар10/21-536 10/21-4990497.оо 497.оо
Андревска Лиљана   С.Слепче Д.Хисар10/21-2547 10/21-6095336.оо 336.оо
Апостоловски Јованче Борис   С.Слепче Д.Хисар10/21-3532 10/21-6657210.оо 420.оо
Гаџовска Гајтана   с.Слепче  Д.Хисар10/21-63251.502.оо
Гугучевски  Никола Ристо   с.Слепче Д.Хисар10/21-59333.760.оо
Глигуровски Трајан Роберт   С.Слепче Д.Хисар10/21-45391.602.оо
Глигуровски Трајан Роберт   С.Слепче Д.Хисар10/21-42101.602.оо
Дувчевски Василе Јован   с.Слепче Д.Хисар10/21-4794 10/21-7365279.оо 837.оо
Дамчевски Ангеле Дамјан   с.Слепче Д.Хисар10/21-659 10/21-5064190.оо 3.800.оо
Дувчевски Василе Стеван   с.Слепче Д.Хисар10/21-4729 10/21-7304279.оо 837.оо
Дамчевски Јонче Димче   с.Слепче Д.Хисар10/21-4513 10/21-71931.620.оо 1.619.5o
Дамчевски Јован Цветко   с.Слепче Д.Хисар10/21-3008 10/21-6362806.оо 804.5o
Дувчевски Стеван Блаже   с.Слепче Д.Хисар10/21-3293230.оо
Ѓорѓиовска Коста Василка   С.Слепче Д.Хисар10/21-1930 10/21-5752185.оо 2.960.оо
Ивановски Јордан Јонче   с.Слепче Д.Хисар10/21-4795 10/21-7366140.оо 3.263.оо
Ивановски Мито Драгослав   с.Слепче Д.Хисар10/21-3402 10/21-6575704.оо 1.408.оо
Јошевски Ристе Миле   с.Слепче Д.Хисар10/21-73671.180.оо
Каревска Косара   с.Слепче Д.Хисар10/21-4813 10/21-739063.оо 433.оо
Каревски Максим Душан   с.Слепче Д.Хисар10/21-791 10/21-5124221.оо 3.287.5о
Котевски Петко Цветко   с.Слепче Д.Хисар10/21-2592 10/21-6126540.оо 5.078.оо
Калешовски Нове Трајко   с.Слепче Д.Хисар10/21-3199 10/21-6467115.оо 1.380.оо
Колески Пецо   с.Слепче Д.Хисар10/21-847 10/21-5147514.оо 2.056.оо
Коруновски Тале Спиро   с.Слепче Д.Хисар10/21-5487933.оо
Калешовски Јован Миладин   с.Слепче Д.Хисар10/21-4653 10/21-726380.оо 960.оо
Коруновски Коте Сандо   с. Слепче Д.Хисар10/21-6393816.5о
КаревскаТрајан Даница   с.Слепче Д.Хисар10/21-6410345.оо
Кусоноговски Јосиф Мендо   С.Слепче Д.Хисар10/21- 892617.оо
Лозановска Секула Јорданка   с.Слепче Д.Хисар10/21-6811180.оо
Миленковски Миленко Трајко   с.Слепче Д.Хисар10/21-1252 10/21-5379677.оо 2.706.5о
Мијајлевски Стојан Трајан   с.Слепче Д.Хисар10/21-4680 10/21-7276165.оо 1.650.оо
Марковски Зоран   с.Слепче Д.Хисар10/21-67175.980.оо
Марковски Саве Горица   с.Слепче Д.Хисар10/21-4845 10/21-7424621.оо 2.484.оо
Миленковска Коте Ивана   с.Слепче Д.Хисар10/21-6698920.оо
Матлиески Миле Ричард   с.Слепче Д.Хисар10/21-1182 10/21-5344538.оо 1.076.оо
Матлиеска Миле Виолета   с.Слепче Д.Хисар10/21-2682 10/21-6187538.оо 1.076.оо
Мицевска Ана   С.Слепче Д.Хисар10/21-7391144.оо
Миленковска Ристо Иконија   С.Слепче Демир Хисар10/21-5322420.оо
Неделковски Јован Трајко   с.Слепче Д.Хисар10/21-4846 10/21-7425444.оо 1.776.оо
Нуневска Докија   с.Слепче Д.Хисар10/21-4877 10/21-7457268.оо 1.024.оо
Најдовски Стојаков Темелко   с.Слепче Д.Хисар10/21-5675683.оо
Николовски Атанас Илија   с.Слепче Д.Хисар10/21-7068305.оо
Најдовски Иван Стевко   с.Слепче Д.Хисар10/21-3790 10/21-67891.031.оо 2.061.5о
Николовски ТрајчеИлија   с.Слепче Д.Хисар10/21-7368915.оо
Пирковски Ристо Петар   с.Слепче Д.Хисар10/21-5038275.оо
Пилачевски Сиљан Петар   с.Слепче Д.Хисар10/21-701640.оо
Поповиќ Перица   с.Слепче Д.Хисар10/21-4803 10/21-7380570.оо 11.400.оо
Поповиќ Антоније Владимир   с.Слепче Д.Хисар10/21-2808 10/21-62665.510.оо 11.020.оо
Стојановски Јован Славко   с.Слепче Д.Хисар10/21-6944630.оо
Смашовски Анѓеле Коста   с.Слепче Д.Хисар10/21-4337 10/21-7089202.оо 1.211.5о
Стојчевски Василе   с.Слепче Д.Хисар10/21-5757260.оо
Стојчевски Василије Александар   С.Слепче Д.Хисар10/21-3822 10/21-5324485.оо 484.5о
Симовновски Нове Трајан   С.Слепче Д.Хисар10/21-1148 10/21-5324215.оо 2.795.5о
Симоновски Цветан Борис   С.Слепче Д.Хисар10/21-5463490.оо
Талевска Недан Меглена   с.Слепче Д.Хисар10/21-1613 10/21-5567245.оо 4.410.оо
Тасевска Ристо Василија   с.Слепче Д.Хисар10/21-63605.830.оо
Богдановски Трајан Владо с.Сопотница Д.Хисар10/21-547 10/21-5001627.оо 4.390.оо
Брзевска Толе Љубос.Сопотница Д.Хисар10/21-4611 10/21-7243136.оо 3.065.оо
Брзевска Стеванкас.Сопотница Д.Хисар10/21-1945 10/21-5763239.оо 1.673.оо
Бабевска Стојко СлавкоС.Сопотница Д.Хисар10/21-4239 10/21-7040125.оо 250.оо
Велковска Блаже КосараС.Сопотница Д.Хисар10/21-5553260.оо
Василевски Мицко ЃорѓеС.Сопотница Д.Хисар10/21-2900 10/21-6308399.оо 3.595.оо
Дукадиновски МарјанС.Сопотница Д.Хисар10/21-2403 10/21-6013213.оо 2.982.оо
Димовски Петре БорисС.Сопотница Д.Хисар10/21-2215 10/21-5919185.оо 740.оо
Ѓорелевски Никола Стојан с.Сопотница Д.Хисар10/21-4273 10/21-6943120.оо 960.оо
Јаневски ЦанеС.Сопотница Д.Хисар10/21-1850 10/21-57071.157.оо 2.315.5о
Јаневски Цане ЗлаткоС.Сопотница Д.Хисар10/21-1456 10/21-5486585.оо 584.5о
Кузмановски Петар Илијас.Сопотница Д.Хисар10/21-1933 10/21-5755385.оо 3.265.5о
Кочовски Трајан Благојас.Сопотница Д.Хисар10/21-3807 10/21-6800624.оо 4.368.оо
Квачковски Благоја Оливерс.Сопотница Д.Хисар10/21-2364 10/21-5991635.оо 634.5o
Кратевска Јеленас.Сопотница Д.Хисар10/21-989 10/21-5228121.оо 121.oo
Кузмановски Борис НиколчеС.Сопотница Д.Хисар10/21-4736 10/21-7306372.оо 1.179.оо
Крстевски Славко ЗоранС.Сопотница Д.Хисар10/21-4333 10/21-7087250.оо 250.оо
Крстевски Веле СлавкоС.Сопотница Д.Хисар10/21-2302 10/21-5960632.оо 630.оо
Кузмановска БлагицаС.Сопотница Д.Хисар10/21-3491 10/21-6638250.оо 250.оо
Кузмановска Петар РужаС.Сопотница Д.Хисар10/21-643 10/21-505540.оо 120.оо
Кузмановски Борис АлександарС.Сопотница Д.Хисар10/21-2051 10/21-583263.оо 502.оо
Лозановска Јон ИлинкаС.Сопотница Д.Хисар10/21-7062150.оо
Миленковски Митос.Сопотница Д.Хисар10/21-1020 10/21-5249251.оо 502.оо
Миноски Цветан МиноС.Сопотница Д.Хисар10/21-6642185.оо
Марковска Војне Новкас.Сопотница Д.Хисар10/21-3883 10/21-6841542.оо 541.5о
Мицевски Веле Сандос.Сопотница Д.Хисар10/21-1561 10/21-5542320.оо 673.оо
Мицевски ТониС.Сопотница Д.Хисар10/21-3224 10/21-6482256.оо 512.оо
Мреношки Ѓорѓи ДобриС.Сопотница Д.Хисар10/21-4435 10/21-7147649.оо 1.298.оо
Неделковиќ Петар Милункас.Сопотница Д.Хисар10/21-2411 10/21-60171.029.оо 1.028.оо
Нешковска Благицас.Сопотница Д.Хисар10/21-2875 10/21-6297566.оо 3.395.оо
Настовски Блаже Василес.Сопотница Д.Хисар10/21-1654 10/21-5591145.оо 870.оо
Ориѓанска АницаС.Сопотница Д.Хисар10/21–5855480.оо
Поповска Мицко Спасас.Сопотница Д.Хисар10/21-1038375.оо
Петковски Димитрија ПецоС.Сопотница Д.Хисар10/21-4094218.оо
Пејковски Јордан МиливојеС.Сопотница Д.Хисар10/21-6416276.оо
Пејкопвски НиколаС.Сопотница Д.Хисар10/21-4797 10/21-7371170.оо 3.372.оо
Пејковски ДимитарС.Сопотница Д.Хисар10/21-1620 10/21-5572976.оо 5.572.оо
Пејковски Науме ЉубеС.Сопотница Д.Хисар10/21-4796 10/21-7370170.оо 1.700.оо
Поповска Вецко ЈеленаС.Сопотница Д.Хисар10/21-3866 10/21-6833314.оо 314.оо
Радовски Јордан Николас.Сопотница Д.Хисар10/21-4839 10/21-7418331.оо 1,324.оо
Радевски Ристо Митрес.Сопотница Д.Хисар10/21-2540 10/21-6087244.оо 2.208.5о
Силјановски ПетреС.Сопотница Д.Хисар10/21-3855 10/21-6830526.оо 4.739.оо
Станковски Стојан Илијас.Сопотница Д.Хисар10/21-1131 10/21-5308593.оо 198.оо
Трчелажовски  Јован Алексос.Сопотница Д.Хисар10/21-3562 10/21-6677472.оо 3.302.оо
Тодоровски Михаил Живкос.Сопотница Д.Хисар10/21-4494 10/21-7178220.оо 1.320.оо
Таќески Данајле ПетарС.Сопотница Д.Хисар10/21-4025 10/21-6916420.оо 2.100.оо
Трпески Стојан МендоС.Сопотница Д.Хисар10/21-2154 10/21-5879190.оо 5.413.оо
Трчајлажовски Трајан МиланС.Сопотница Д.Хисар10/21-3365 10/21-6553418.оо 418.оо
Цветковски Трајан Ристос.Сопотница Д.Хисар10/21-1616 10/215570310.оо 1.240.oo
Цивкаровски Трендафил Дејанс.Сопотница Д.Хисар10/21-1549 10/21-5535287.оо 287.оо
Цветановска Трајан ВеликаС.Сопотница Д.Хисар10/21-5509195.оо
Шабикоска Ризас.Сопотница Д.Хисар10/21-1373 10/21-543645.оо 270.оо
Џамбазовски Трајан ВецкоС.Сопотница Д.Хисар10/21-1490694.оо
Фидановски ЖивкоС.Сопотница Д.Хисар10/21-1291 10/21-5394305.00 610.оо
Блажевски Јосифс.Слоештица Д.Хисар10/21-4893 10/21-7474215.оо 645.оо
Босилковски Стојан Трајанс.Слоештица Д.Хисар10/21-4427 10/21-7142112.оо 1.908.oo
Велјановски Методија Зоранс.Слоештица Д.Хисар10/21-5026197.оо
Гроздановска Нове ВеликаС.Слоештица Д.Хисар10/21-1303 10/21-540130.оо 270.оо
Димовски Тодор Петрес.Слоештица Д.Хисар10/21-1527 10/21-5520195.оо 3.900.оо
Ѓорговски Велко Јосифс.Слоештица Д.Хисар10/21-4682 10/217278225.оо 1.800.оо
Илијоска Никола РизаС.Слоештица Д.Хисар10/21-698860.оо
Јаневски Петар Благојас.Слоештица Д.Хисар10/21-4225 10/21-7033148.оо 1.185.оо
Јовановски Лазар ВасилеС.Слоештица Д.Хисар10/21-649278.оо
Квачковски Томес.Слоештица Д.Хисар10/211974 10/21-5780220.оо 660.оо
Квачковски ДобреС.Слоештица Д.Хисар10/21-2880 10/21-6299220.оо 660.оо
Митрејчевски Секула Атанасијес.Слоештица Д.Хисар10/21-1466 10/21-5494118.оо 2.006.оо
Мегленовски СтојадинС.Слоештица Д.Хисар10/21-1592313.оо
Мегленовски Стојко ЗлаттеС.Слоештица Д.Хисар10/21-2745539.оо
Мегленовски Василе ЦанеС.Слоештица Д.Хисар10/21-3029 10/21-6374388.оо 388.оо
Мегленовски Најденко Василес.Слоештица Д.Хисар10/21-6592220.оо
Настевски Ристе Ѓорѓес.Слоештица Д.Хисар10/21-1384 10/21-5444140.оо 2.100.оо
Поповски Јордан Наумчос.Слоештица Д.Хисар10/21-4891 10/21-7472241.оо 961.оо
Петковски Тодор Јованс.Слоештица Д.Хисар10/21-3829 10/21-6815181.оо 2.997.оо
Поповски Атанас Крстес.Слоештица Д.Хисар10/21-4047 10/21-692875.оо 1.125.оо
Петревски Никодин Јованс.Слоештица Д.Хисар10/21-5300628.оо
Петковски Тоде Ристос.Слоештица Д.Хисар10/21-4359 10/21-7104170.оо 2.210.оо
Поповски Трајан Богојас.Слоештица Д.Хисар10/21-67771.590.оо
Спасеновски Видан Симеонс.Слоештица Д.Хисар10/21-776 10/21-5115426.оо 2.982.оо
Стојковски Ванчо Александарс.Слоештица Д.Хисар10/21-3041 10/21-6382350.оо 1.750.оо
Танасковски Тасе Костадинс.Слоештица Д.Хисар10/21-2092 10/21-5849100.оо 1.700.оо
Џајковска Апостол Драгицас.Слоештица Д.Хисар10/21-1487 10/21-5505325.оо 3.907.оо
Џајковска Оливјерас.Слоештица Д.Хисар10/21-2976 10/21-6346145.оо 145.оо
Ацковска Анѓеле Тасија   с.Стругово Д.Хисар10/21-1054 10/21-5268105.оо 3.360.оо
Анѓелевски Никола Славко   С:Стругово Д.Хисар10/21-6107291.оо
Гроздановски В.Коста   с.Стругово Д.Хисар10/21-4798 10/21-7372195.оо 5.760.оо
Гроздановски Љупчо   с.Стругово Д.Хисар10/21-4868 10/21-7447143.оо 429.оо
Димовски Доне Владо   С.Стругово Д.Хисар10/21-3124 10/21-6435274.оо 444.5о
Ивановски Пере Мирко   с.Стругово Д.Хисар10/21-4006 10/21-690675.оо 2.250.оо
Ивановски Стефан Петре   с.Стругово Д.Хисар10/21-4398 10/21-7123120.оо 3.189.оо
Илиевска Илинка   с.Стругово Д.Хисар10/21-4800 10/21-7374135.оо 4.320.оо
Илиевска Веле Маса   с.Стругово Д.Хисар10/21-4799 10/21-737350.оо 1.927.оо
Јанкуловски Богдан Андре   с.Стругово Д.Хисар10/21-2641 10/21-616295.оо 2.522.оо
Јанкуловски Божин Танаско   с.Стругово Д.Хисар10/21-2621 10/21-6144207.оо 3.756.5о
Јончевски Стојан Стеван   с.Стругово Д.Хисар10/21-1543 10/21-5530552.оо 1.655.5о
Колевски Трајко Васко   с.Стругово Д.Хисар10/21-69564.504.оо
Колевски Трајан Драге   с.Стругово Д.Хисар10/21-2324 10/21-5966490.оо 490.оо
Лозановски Јован   с.Стругово Д.Хисар10/21-4869 10/21-7448247.оо 741.оо
Мицковски Милосав   с.Стругово Д.Хисар10/21-4866 10/21-7445288.оо 864.оо
Мицевски  Стојан Јован   с.Стругово Д.Хисар10/21-7376800.оо
Несторовски Вељан Василка   с.Стругово Д.Хисар10/21-1167 10/21-5336250.оо 4.943.оо
Огненовска Ѓоре Севда   с.Стругово Д.Хисар10/21-1615 10/21-5569300.оо 4.800.оо
Петровски Цветко Благоја   с.Стругово Д.Хисар10/21-4807 10/21-7383144.оо 2.016.оо
Петревска Бошко Анѓа   с.Стругово Д.Хисар10/21-1301 10/21-5399105.оо 2.325.оо
Петровска Мите Василија   с.Стругово Д.Хисар10/21-2264 10/21-5940166.оо 829.5о
Петровска Петра Милица   с.Стругово Д.Хисар10/21-4441 10/21-7153161.оо 1.447.оо
Петровски Цветко Петар   с.Стругово Д.Хисар10/21-4806 10/21-7382144.оо 2.016.оо
Стојковски Стеван Миладин   с.Стругово Д.Хисар10/21-57621.640..оо
Степановски Трајан Јован   с.Стругово Д.Хисар10/21-7060390.оо
Стојановски Стојан Јосиф   с.Стругово Д.Хисар10/21-4338 10/21-7090155.оо 1.933.оо
Степановска Драгица   с.Стругово Д.Хисар10/21-2764 10/21-6239417.оо 1.250.5о
Талевски Ристо Димитрија   с.Стругово Д.Хисар10/21-4189 10/21-7017150.оо 245.оо
Трајкоска Тренче Менка   С.Стругово Д.Хисар10/21-6458425.оо
Талевски Тале Станко   С.Стругово Д.Хисар10/21-7222105.оо
Талевски Ристе Стеван   С.Стругово Д.Хисар10/21-68121.645.оо
Трајковски Алексо Благоја   С.Стругово Д.Хисар10/21-1921 10/21-5745146.оо 580.оо
Цветановски Божин Никола   с.Стругово Д.Хисар10/21-3653 10/21-6719158.оо 5.045.5о
Волкановски Јоле Доне   с.Смилево  Д.Хисар10/21-1591 10/21-5553247.оо 2.470.оо
Василевска Лена   с.Смилево Д.Хисар10/21-2720 10/21-6211198.оо 198.оо
Волкановска Дана   С.Смилево Д.Хисар10/21-7042332.оо
Грујовски Васил   с.Смилево  Д.Хисар10/21-1441234.оо
Грујовски Стојче Сандро   с.Смилево  Д.Хисар10/21-3761 10/21-6771384.оо 3.456.оо
Даскаловски Кирко Ѓорѓија   с.Смилево  Д.Хисар10/21-4516 10/21-7196452.оо 4.068.оо
Дарковски Христо Пецо   с.Смилево  Д.Хисар10/21-1123 10/21-5304777.оо 5.439.оо
Дарковски Димитар   С.Смилево Д.Хисар10/21-1960 10/21-5771498.оо 6.474.оо
Егуменовски Цветко   с.Смилево  Д.Хисар10/21-1169 10/21-5338201.оо 2.613.оо
Ивановска Петар Зорка   с.Смилево  Д.Хисар10/21-3591 10/21-6692162.оо 1.458.оо
Карталовски Илија   с.Смилево  Д.Хисар10/21-3906 10/21-6854168.оо 1.345.5о
Коштревска Јелена   с.Смилево  Д.Хисар10/21-4131 10/21-6983166.оо 2.162.оо
Коштревска Десанка   с.Смилево  Д.Хисар10/21-2557 10/21-6101211.оо 2.107.5о
Ковачевски Методи   с.Смилево  Д.Хисар10/21-1201 10/21-5354201.оо 1.405.оо
Марушевски Томе   с.Смилево  Д.Хисар10/21-1139 10/21-53171.028.оо 1.027.5о
Милошевска Бојче Марија   с.Смилево  Д.Хисар10/21-2289 10/21-5954156.оо 1.560.оо
Пејчиновски Трајче Михајло   с.Смилево  Д.Хисар10/21-943 10/21-5195261.оо 2.610.оо
Пејчиновски Ристо   с.Смилево  Д.Хисар10/21-2224 10/21-5924453.оо 1.812.оо
Сековски Крсте Илија   С.Смилево Д.Хисар10/21-2799 10/21-6261294.оо 588.оо
Трошевска Лила   с.Смилево Д.Хисар10/21-3423 10/21-6587258.оо 516.оо
Христовски Бојче Васил   с.Смилево  Д.Хисар10/21-1999 10/21-5798194.оо 1.935.оо
Чаловски Рафе Петар   с.Смилево  Д.Хисар10/21-4505 10/21-7189113.оо 1.1356.оо
Несторовска Благоја Верка   с.Утово Демир Хисар10/21-6145870.оо
Илијовска Грозда  с.Утово Демир Хисар10/21-4363 10/21-7106140.оо 480.оо
Андрески Богоја   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4912 10/21-749577.оо 231.оо
Апостоловски Цветан   С.Велмевци Д.Хисар10/21-3022 10/21-6370623.оо 2.495.5о
Беговски Стојан   С.Велмевци Д.Хисар10/21-7491302.оо
Георгиевски (Орманковски)Мишко   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4921 10/21-7504557.оо 1.671.оо
Глигороски Милан Димо   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4430 10/21-7146226.оо 3.381.оо
Гроздановски Трајан   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4908 10/21-749086.оо 258.оо
Димитриевски  Никола   с.Велмевци  Д.хисар10/21-4919 10/21-7502138.оо 682.оо
Ѓорѓиевски Божин Миле   С.Велмевци Д.Хисар10/21-2539 10/21-6086152.оо 454.оо
Здравески Киро   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4910 10/21-7493282.оо 948.оо
Ивановски Флоро Борис   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4078 10/21-6948652.оо 4.028.оо
Исламовска Велјана   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4914 10/21-7497322.оо 1.284.оо
Јанкулоски Трајан   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4917 10/21-7500155.оо 465.оо
Китановски Јон   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4916 10/21-749990.оо 270.оо
Китановски Јонче   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4920 10/21-7503124.оо 372.оо
Мошаревски Целе   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4913 10/21-7496470.оо 1.410.оо
Мошаревски Иван Христо   С.Велмевци Д.Хисар10/21-2687 10/21-619165.оо 130.оо
Новески (Беговски) Кирко   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4909 10/21-7492120.оо 360.оо
Пештакелевски Трајан   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4915 10/21-7498125.оо 375.оо
Поповски Ќиро Јонче   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4633 10/21-7255490.оо 980.оо
Поповски Ванѓел Симон   с.Велмевци Д.Хисар10/21-4475 10/21-7169727.оо 727.оо
Стефановска Ратка   С.Велмевци Д.Хисар10/21-3204 10/21-6471107.оо 107.оо
Стојановски Ванчо   С.Велмевци Д.Хисар10/21-1302 10/21-5400150.оо 1.350.оо
Трошановски Кирко   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4911 10/21-7494145.оо 435.оо
Џивџаровски Методија   с.Велмевци  Д.Хисар10/21-4918 10/21-7501101.оо 303.оо
ИЛИНДЕН 1903 ЗЗ ПОС Смилево   С.Смилево Д.Хисар10/21-4936 10/21-7334512.оо 4.608.оо
БЕТОН АД Скопје     Ул.Јуриј Гагарин бр.15              Скопе-Карпош10/21-73361.200.оо
БИГЛА Ц.О. Демир Хисар     Ул.29 ти Ноември бр.19                 Демир Хисар10/21-73366.780.оо
Андревски Благоја  ул.Христо Узунов бр.1                Битола10/21-3389 10/21-6568927.оо 1.854.оо
Беговска Даница ул.Тошо Даскало бр.18                 Битола10/21-2417 10/21-6020100.оо 997.5о
Бошевски Василко  ул.Ѓорче Петров бр.16                 Битола10/21-3110 10/21-6421240.оо 3.360.оо
Бошковски Велко  ул.Буковски мост бр.8                 Битола10/21-3295 10/21-6512160.оо 3.606.оо
Вајдевски Иван     ул.Карпош бр.8/3-1                 Битола10/21-1102 10/21-529196.оо 1.536.оо
Велевски Ѓорѓи        ул.1-ва бр.12/3                 Битола10/21-2718 10/21-6209719.оо 1.438.оо
Гаревски Благоја        ул.ЈНА бр.19/1-4                 Битола10/21-4541 10/21-7209352.оо 2.111.5о
Димовски Благоја   ул.Брегалница бр.32                 Битола10/21-7105562.оо
Дранговски Мише Ул.Владимир Бакариќ бр 51                  Битола10/21-3265 10/21-6502170.оо 1.700.оо
Ѓорѓиевски Пецо   ул.Стив Наумов бр.17                 Битола10/21-4824 10/21-7401219.оо 1.095.оо
Ѓоревски Пецоул.Партизанска  112/34                 Битола10/21-2040 10/21-5823407.оо 4.198.оо
Ѓорѓиевски Симо   ул.К. Охридски  бр.21                 Битола10/21-4832 10/21-7409358.оо 1.432.оо
Ѓорговски Јоцо     Ул.Цане Василев бр.36                  Битола10/21-3248 10/21-6491501.оо 501.оо
Ѓорѓијовски Љубе   Ул.Ружа Делчева бр.15/4                  Битола10/21-2942995.оо
Змијовска Милеваул.Партизанска 102/2-13            Битола10/21-1492 10/21-5506170.оо 1.530.оо
Илиевски Петар   ул.Свети Наум бр.20                 Битола10/21-1002 10/21-5235150.оо 2.160.оо
Иловска Станка         Ул.Буковска бр:15                Битола10/21-4223 10/21-7031186.оо 558.оо
Јанкоски Љубеул.Коста Абрашевиќ 67                 Битола10/21-1765 10/21-5660130.оо 1.690.оо
Јоновски Трајан       ул.Илинденска бр.87                 Битола10/21-4099 10/21-6961409.оо 818.оо
Јанкуловски Васил  ул.Цане Василев бр.40                 Битола10/21-2500 10/21-6063152.оо 2.128.оо
Јошевски Љубеул.Браќа Миладиноски бр54                 Битола10/21-3744 10/21-6764318.оо 2.224.5о
Јосифоски БлажеУл.Едвард Кардењ бр10/0-13                 Битола10/21-4132 10/21-6984610.оо 609.5о
Квачковски НиколаУл.Д.Лахчански бр.23/1-18                  Битола10/21-3828141.оо
Коруноски Зоран  улВ.Карангелеки бр.23/1-5                  Битола10/21-4692 10/21-72852.487.оо 4.974.оо
Миленковски Живкоул.Бул.1-ви Мај бр.357-А                  Битола10/21-4645 10/21-7258845.оо 3.380.оо
Мицевски Пеце ул.Прилепска  33/4-30                  Битола10/21-4059 10/21-6934310.оо 930.оо
Младеновски Јосиф    ул.Довлеџик бр.24-Б                  Битола10/21-2209 10/21-5915170.оо 1.530.оо
Макаријовски Богојаул.Г.Васко Кара.85-5/72                  Битола10/21-3382 10/21-6563180.оо 1.797.оо
Макаријовски Велјан         ул.ЈНА бр: 11/4                  Битола10/21-2626 10/21-6150310.оо 1.858.оо
Милошевски Трајко  Ул.Алексо Наневски бр.37                  Битола10/21-972 10/21-5212164.оо 920.оо
Мојсиќ Богданка     Ул.Карпош бр.10/3-50                  Битола10/21-3228 10/21-6486296.оо 592.оо
Митевски Ѓорѓија      Ул.Цар Самоил бр.207                  Битола10/21-4834 10/21-7411143.оо 572.оо
Николовски БориславУл.Александар Турунџев 4/51                  Битола10/21-2974 10/21-6345215.оо 645.оо
Николовска Василка ул.Димче Лахч. 17/3-14                  Битола10/21-6583685.оо
Наумовски Јован  Ул.Анести Пановски бр.15                  Битола10/21-1443 10/21-5478687.оо 5.494.оо
Поповски Арсен                              ул.Народни Херои бр.12                  Битола10/21-683 10/21-5077300.оо 5.700.оо
Петровски Ванчоул.4-ти Ноември бр.3-А                  Битола10/21-1003 10/21-523662.оо 372.оо
Поповска Силва   ул.Прилепска бр.19/3-4                  Битола10/21-2290 10/21-595566.оо 396.оо
Радевски ТомеУл.Иван Милутиновиќ66/12-1                  Битола10/21-2958 10/21-6336190.оо 2.890.оо
Рифатовски Кенан        ул.Козјак бр.109                  Битола10/21-681 10/21-507675.оо 825.оо
Стевановска ЖивкаУл.Иван Милутиновиќ 27/5                  Битола10/21-2701 10/21-619848.оо 240.оо
Сагриовски  Јован       ул.Прилепска бр.52                  Битола10/21-4833 10/21-7410696.оо 2.784.оо
Стојановски Валентинул.Партизанскабр.15-13                  Битола10/21-2906 10/21-6311417.оо 1.668.оо
Солунчевски Боне  ул.Мирка Гинова бр.6                  Битола10/21-4497 10/21-7182341.оо 2.728.оо
Смилевски Николчо    ул.Дебарска бр.28                  Битола10/21-4448 10/21-7155916.оо 1.832.оо
Секуловски Горјан    ул.Едвард Кардељ бр.2/32                  Битола10/21-2225 10/21-5925274.оо 548.оо
Стојчевска Љубица        ул.ЈНА бр.18/12                  Битола10/21-554 10/21-5005632.оо 6.606.оо
Симјаноска Билјана     ул.Дебарска бр.39                  Битола10/21-4610 10/21-724258.оо 58.оо
Секуловски Љубеул.Ѓорѓи Зековски бр.12                  Битола10/21-1641 10/21-5580192.оо 384.оо
Стевановски Цветко      ул.Солунска бр.54                  Битола10/21-2590 10/21-6124430.оо 9.540.оо
Стевановски Мирослав  ул.Прилепска бр.80/1                  Битола10/21-4119 10/21-6977749.оо 1.498.оо
Станковски Радован   Ул Даме Груев  бр.135                  Битола10/21-1103 10/21-5292665.оо 665.оо
Секуловски Пецо     Ул.Борис Кидрич бр. 1                  Битола10/21-865 10/21-5157186.оо 186.оо
Талева Надаул.Цветан Димов бр.182                  Битола10/21-4401 10/21-7127100.оо 997.оо
Трајковски Илија   ул.Белградска бр 90                  Битола10/21-4814 10/21-7394414.оо 3.781.5о
Трајковски Трајанче     ул.Цар Самоил бр.112                   Битола10/21-4120 10/21-6978497.оо 994.оо
Трајковска Ружа         ул.25-та бр.52                 Битола10/21-2666 10/21-6179580.оо 3.481.оо
Трајковски Радованул.Славко Лумбарко 14                 Битола10/21-1705 10/21-5625140.оо 1.260.оо
Трајковски Ќире         Ул.Поречка бр.22                  Битола10/21-3334 10/21-6535863.оо 863.оо
Трпчевски Владо         Ул.1-ви Мај бр.19                 Битола10/21-1392 10/21-5448170.оо 510.оо
Тодоровска Славка        Ул.Смилево  бр.18                 Битола10/21-2725 10/21-6215205.оо 1.230.5о
Тренчевски Борче           Ул. 12-та  бр.25                 Битола10/21-4835 10/21-741381.оо 683.оо
Цветковска Купенкаул.Никола Тесла бр.100                 Битола10/21-3211 10/21-6475210.оо 5.779.оо
Шалески Силко          ул.13-та бр.4                 Битола10/21-1171 10/21-53391.297.оо 3.374.оо
Чавкаровски Љупчо             С.Кравари                  Битола10/21-4852 10/21-743178.оо 234.оо
Чавкаровски Димко             С.Кравари                  Битола10/21-4853 10/21-743278.оо 234.оо
Пејковска Радмила      ул.Питу Гули бр.2                Гевгелија10/21-67752.342.оо
Здравески Вецко  ул.Бул.Ослобод. 78/10                   Кичево10/21-3387 10/21-6566448.оо 1 .123.оо
Кузмановски Славе    Ул.Тане Цалески бр.1/15                   Кичево10/21-645 10/21-5056619.оо 618.5о
Миновски Добре           Ул.4-ти Јули бр.190                  Кичево10/21-1402 10/21-545395.oo 1.133.oo
Секуловска Веселка      ул.4-ти Јули бр.216                   Кичево10/21-1696 10/21-561895.оо 567.оо
Цветановски Трајан    ул.4-ти Јули бр.230-15                   Кичево10/21-4523 10/21-7201292.оо 2.624.оо
Тодоровски Борис ул.Мише Ефтим бр.32                 Крушево10/21-1372 10/21-5435115.оо 2.707.оо
Штерјоска Пауна  ул.Илинденска бр. 10                 Крушево10/21-181686.оо
Костадиновски Лазо       Ул.Томе Никле  бр.бб                 Крушево10/21-1736 10/21-5644362.оо 2.172.оо
Сотироски Илија        Ул.Нико Доага  бр.40                 Крушево10/21-2342 10/21-5978324.оо 811.оо
Крстевски Блаже       Ул.Томе Никле  бр.50                 Крушево10/21-2173 10/21-5889930.оо 9.297.5о
Велеска Славица       Ул.Коча Миленку  бр.10                  Крушево10/21-13301.615.оо
Василевски Николче    ул.Туристичка бр. 15                    Охрид10/21-3531 10/21-6656848.оо 847.5о
Максимовски Љубеул.Момч.Јорданос.  211                    Охрид10/21-4347 10/21-7098460.оо 4.138.оо
Поповски Ристоул.Карпош Војвода А-26                    Охрид10/21-2825 10/21-6271617.оо 4.318.оо
Ристевски Пецоул.Бул.Туристичка 12/3-3                    Охрид10/21-3778 10/21-6782471.оо 1.413..оо
Секуловски Венко    ул.Корабица бр.30                    Охрид10/21-3157 10/21-6445104.оо 940.оо
Филиповски Живко ул.Агрир Маринчев  16                    Охрид10/21-1426 10/21-546780.оо 1.040.оо
Грујовски Иван   ул.Васил Иљовски бр. 34                     Велес10/21-3076 10/21-6407633.оо 633.оо
Миладиновски Добре  ул.11-ти Октомври 102                   Прилеп10/21-674 10/21-5073275.оо 1.923.5о
Андревска Благунаул.Б.Јане Санданс.48/1       Скопје-Аеродром10/21-5877916.оо 2.291.оо
Богдановски Милутин   ул.А.Турунџев бр.7-Б          Скопје-Чаир10/21-1269 10/21-5384394.оо 2.656.оо
Бидикова Соњаул.Борка Талевски бр.25           Скопје-Центар10/21-1227 10/21-5367914.оо 913.5о
Вељановски Горјанул.М.Митевски бр.8/6-8            Скопје-Чаир10/21-3928 10/21-6866522.оо 5.400.оо
Илијоски Илија ул.Х.Татарчев 474/4-35   Скопје –Кисела вода10/21-4134 10/20-6986677.оо 1.354.оо
Јаневски ВладоУл.Никола Парапунов  2/1-21         Скопје-Карпош10/21-3556 10/21-66731.309.оо 2.618.оо
Каревски Александар ул.Пресека  бр. 18 – А        Скопје-Карпош10/21-3121 10/21-6426331.оо 2.316.оо
Кочовска Нада  ул.Петар Дељан бр. 2    Скопје Кисела Вода10/21-4838 10/21-7417653.оо 2.612.оо
Каревски Бранко              Ул.1010  бр.17              Скопје Карпош10/21-4130 10/21-6982331.оо 2.316.оо
Коруновски ТомиславУл.Александар Турунџев 17-Б               Скопје-Чаир10/21-4218 10/21-7029180.оо 540.оо
Максимовски Борис        Ул.Улица  18 бр.17         Скопје-Карпош10/21-4310 10/21-7074149.оо 149.оо
Матлиевски Андон   улХристо Татарчев бр.28          Скопје- Гази баба10/21-2464 10/21-6048365.оо 729.5о
Нечовски Јован         Ул.Гемиџиска бр.15           Скопје-Гази баба10/21-1725 10/21-5638239.оо 478.оо
Несторовски Цане       ул. Локов бр. 9/4      Скопје-Кисела Вода10/213457 10/21-6613615.оо 615.оо
Никлески Василул.Б.В.Смил.Бато бр.63/4-9          Скопје-Аеродром10/21-2836 10/21-6277178.оо 534.5о
Наумовски Стојан     ул. Волгоградска бр.5           Скопје-Карпош10/21-1156 10/21-5328325.оо 650.оо
Настевски Живко   ул.Руди Чајевац бр.31/2          Скопје-Аеродром10/21-1366 10/21-5433136.оо 408.оо
Никлевска Родна   ул.Булевар АВНОЈ  бр.82        Скопје Кисела Вода10/21-3391 10/21-6569243.оо 727.5о
Наумовски Милан      ул.Стрмашево бр.9-А        Скопје-Кисела Вода10/21-704 10/21-5086282.оо 1.509.оо
Настевски Томислав     ул.Пандил Шишков 5/3          Скопје-Аеродром10/21-3027 10/21-6373136.оо 888.оо
Најдовски Мито ул.Ратко Митровиќ  бр. 3/3            Скопје-Аеродром10/21-1656 10/21-5594239.оо 478.оо
Поповски Лецоул.Н.Малешески18/2-3           Скопје-Чаир10/21-4808 10/21-7384281.оо 1.685.оо
Поповски Александарул.Н.Малешевски 18/2-3            Скопје-Чаир10/21-1798 10/215684205.оо 2.665.оо
Петрески Ристеул.Иван Козаров 128-А-2/16            Скопје-Центар10/21-7392195.оо
Пирковски Радован    ул.Ф.Достоескибр.2/1-2         Скопје Кисела Вода10/21-960 10/21-5203414.оо 3.312.оо
Петревски Милан      ул.Т.Синаитски бр.6            Скопје-Карпош10/21-4809 10/21-7385427.оо 3.414.5о
Ристевски Томе     ул.Московска бр.1          Скопје-Карпош10/21-1813 10/21-5691296.оо 2.957.оо
Стефковски Костадинул.Коце Металец бр.1/1         Скопје-Гази Баба10/21-4847 10/21-7426438.оо 1.314.оо
Стојановски Петар      ул.Галичник бр.30            Скопје-Чаир10/21-2195 10/21-5902354.оо 3.706.оо
Сиваков Лазар ул.Франклин Рузвелт 46           Скопје-Карпош10/21-2197 10/21-5908631.оо 1.893.оо
Стојковски Трајанул.Ферид Заири бр.48            Скопје-Чаир10/21-4478 10/21-7170201.оо 1.811.оо
Стевановски Гоцеул.Е.П.МаркоОБА2 1/129            Скопје-Центар10/21-3427 10/21-6590449.оо 898.оо
Спасеновски Љупчо   ул.Менделеева бр.2             Скопје -Чаир10/21-2827 10/21-6273270.оо 3.662.оо
Стојановиќ Сашо  Ул.Методија Митески 1/7-9                 Скопје-Чаир10/21-3954 10/21-6879178.оо 1.069.оо
Станковски Јован Ул.Б.Јане Сандански 116-1-6              Скопје-Аеродром10/21-1744 10/21-5649710.оо 269.оо
Тасевски Тодорул.Л.Поп Трајков  бр.26            Скопје-Гази Баба10/21-2234 10/21-5927400.оо 1.002.оо
Трајчевски Тони           Ул.Лјубин  бр.1-А              Скопје-Карпош10/21-1394 10/21-5449230.оо 690.оо
Талевски Сашоул.ГорноВрановска 100      Скопје-Аеродром  10/21-4812 10/21-738968.оо 819.5о
Тошески Добре   Ул.Алекса Дундиќ бр.85-Б             Скопје-Бутел10/21-3287 10/21-6507375.оо 750.оо
Цветаноски Милојкоул.Франк. Рузвелт 59/2-27/1-2            Скопје-Карпош10/21-17741.227.оо
Цветановски Кироул.Б.Парт.одредибр.111          Скопје-Центар10/21-2106 10/21-5856238.оо 2.140.оо
Ќурчијовски Благоја        Ул.Ленинова бр.60/2-7             Скопје-Центар10/21-3455 10/21-66121.391.оо 1.391.оо
Штрковски НиколаУл.Булевар ЈНА бр.24/2-8               Скопје-Центар10/21-3178 10/21-6459534.оо 533.5о
ДРАНГО КОМПАНИ   ул.Партизанска 22-19                Битола10/21-4928 10/21-73281.685.оо 16.646.оо
БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО ДЗСТс.Канарево Старо Нагоричани10/21-4944 10/21-73391.568.оо 10.978..оо
МЛАДОСТ Томески Спиро ДОО       ул.Битолска бб          Демир Хисар10/21-4935 10/21-733328.006.оо 258.101.оо
СУИТ ЕЛИТ ДОО Демир Хисар       ул.Битолска бб         Демир Хисар10/21-7332308.568.оо
ЦРНА РЕКА ЗДРУЖ.ТУТУНО-ПР.        ул.Битолска бб         Демир Хисар10/21-4937 10/21-7335676.оо 676.oo
ЕУРОПА ЕХПРЕСС      Ул.Довлеџик бр.бб                    Битола10/21-4931 10/21-732963.495.оо 444.465.оо
Skip to content