Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

.

По повод празникот „2ри Септември“, Денот на ослободувањето на Демир Хисар, претседателот на Совет и градоначалникот на Општина Демир Хисар, Ве покануваат

 .

НА СВЕЧЕНА СЕДНИЦА

на 02.09.2022 година (петок), со почеток во 11 часот во големата сала во Дом на култура „Илинден“, Демир Хисар

ПРОГРАМА

 .

– 10:00 часот, полагање на цвеќе на спомен обележје на Стојан Лазаровски и споменик на демирхисарските револуционери.

–   11:00 часот, Свечена седница:

  • Обраќање на претседателот на Општински одбор на сојуз на борци на Македонија-Демир Хисар, г-дин Менде Солунчевски, по повод празникот „2ри Септември“, Денот на ослободување на Демир Хисар.
  • Обраќање на градоначалникот на општина Демир Хисар,  г-дин Никола Најдовски.

.

Бр.17-1122/1                                                   Совет на Општина Демир Хисар

31.08.2022 година                                                       Претседател,

Демир Хисар                                                           Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content