Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Извештај за имплементација на интегритет 2023 година

– информативна вест 22.1.2024 Во согласност со член 17 алинеја 18 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија” бр.12/19), Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) има надлежност да презема активности во насока на јакнење на личниот и институционалниот интегритет. Со цел воспоставување на рамка за примена […]

ДНЕВЕН РЕД ЗА 32-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 32-та седница на  Совет на општина Демир Хисар Седницата ќе се одржи на 24.01.2024 година (среда) со почеток во 12 часот во […]

Skip to content