Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Партнерство за поефикасно управување во општините

Претставници на IDEAS DePo ангажирани од проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите заедно со Никола Најдовски-Градоначалник на Општина Демир Хисар, зборуваа за моменталните капацитети и потреби на општината во овие области: управување со општински јавни финансии, планирање и извршување на буџет, фискална транспарентност и отчетност, планирање и прибирање на приходи […]

Skip to content