ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЦРТАЈ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Вториот мурал посветен на Петре М. Андреевски кој ќе ја краси источната страна на

Домот на културата, дело на уметникот, Дијана Колонџоска и нејзините ученици од

СОУ „Крсте П. Мисирков“, Демир Хисар. Муралот е проект во рамките на конкурсот

„ЦРТАЈ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“, поддржан од Министерството за култура.

Skip to content