Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЦРТАЈ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Вториот мурал посветен на Петре М. Андреевски кој ќе ја краси источната страна на

Домот на културата, дело на уметникот, Дијана Колонџоска и нејзините ученици од

СОУ „Крсте П. Мисирков“, Демир Хисар. Муралот е проект во рамките на конкурсот

„ЦРТАЈ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“, поддржан од Министерството за култура.

Skip to content