Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Јавна објава на Контролна Листа на ПУЖССА – Oпштина Демир Хисар

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Демир Хисар има аплицирано со под-проект за „Реконструкција и рехабилитација на општинските улици „Маршал Тито“ и дел од ул. „Вељко Влаховиќ“ во Град Демир Хисар во Општина Демир Хисар“, изготвена е Контролна Листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА), согласно Стандардите за животна средина и социјални аспекти на Светска Банка.

Документите се објавени на официјалната Интернет страницата на општината на 20.06.2024 (четврток), во месните заедници на населеното место каде е лоцирана улицата, за да се информира локалното население и останатата засегната јавност за планираните градежни работи и влијанија врз животната средина и социјалните аспекти.

Документите ќе останат на Интернет страницата се до завршување на проектните активности, а во следните 14 календарски дена од датумот на објава  (20.06.2024 година) очекуваме да добиеме коментари по документот од јавноста (доколку има).

Skip to content