Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Потпишан Договор со проектантска куќа АСТРЕКС ДООЕЛ, Скопје, за набавка, односно за изработка на проектна документација

На 16.11.2023 година во просториите на Општина Демир Хисар се склучи Договор со проектантска куќа АСТРЕКС ДООЕЛ, Скопје, за набавка, односно за изработка на:

🔹Проектна документација за реконструкција,изградба на нови тротоари и ново ЛЕД осветлување на улица „Маршал Тито“ во Демир Хисар,✅

🔹Изградба на четири и реконструкција на една улица во Белче со ревизија,✅

🔹Изработка на проектна документација за изградба на канализациона мрежа со прочистителна станица во Вардино.✅

Skip to content