Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СООПШЕТЕНИЕ ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 1“

СООПШЕТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД ВО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА
Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,
ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 1“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

– АНКЕТЕН ЛИСТ

– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Skip to content