Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКУВАЊЕ НА КОМПЛЕКС ОД ГРАДБИ НА ДЕЛ ОД КП 68 КО СТРУГОВО, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Skip to content