Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад кој е прв стратешки документ од оваа област. Во него се идентификувани состојбите и проблемите со отпадот и креирани се цели и активности за нивно решавање. Со Локалниот

Повеќе »

Литературен конкурс за поезија по повод Светскиот ден на жената “8-ми март”

Дом на култура “Илинден” Демир Хисар Право на учество имаат учениците од општинските училишта кои се групирани во три категории: од I до V одделение, VI до IX одделение и I до IV година Конкурсот трае од денес 02.02 до

Повеќе »

Извештај за имплементација на интегритет 2023 година

– информативна вест 22.1.2024 Во согласност со член 17 алинеја 18 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија” бр.12/19), Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) има надлежност да презема активности во

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 32-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 32-та седница на  Совет на општина Демир

Повеќе »

ОТЧЕТ – ДВЕ ГОДИНИ ОД РАБОТАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НИКОЛА НАЈДОВСКИ

– транспарентно презентирана досегашната работа по однос на реализираните, проектите во тек и планираните проекти во периодот 2021, 2022 и 2023 година. 15.12.2023 Во фоајето на Домот на културата „Илинден“, Демир Хисар, денес, официјално беше презентиран Отчетот – две години

Повеќе »

Одржан состанок со претставниците на месните и урбани заедници за утврдување на приоритети за 2024 година

Согласно донесениот заклучок од страна на Советот на Општина Демир Хисар, а во духот на транспаретноста во работењето на општината во поглед на вклучување на граѓаните во процесите на донесување на одлуки, на ден 24.11.2023 година (петок) во 10:00 часот

Повеќе »

Дневен ред, 29-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за

Повеќе »

Меморијален турнир во мал фудбал „Валентин Стефановски“ Демир Хисар 2023

Под покровителство на Општина Демир Хисар и Градоначалникот Никола Најдовски, а во организација на З.Г „Валентин Стефановски”, започна деветтиот по ред Меморијален турнир во мал фудбал „Валентин Стефановски“ Демир Хисар 2023. Овој турнир е во чест на нашиот брат, другар

Повеќе »
Skip to content