ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ИЗЛОЖБА ВО ДЕМИР ХИСАР НАСЛОВЕНА „ЧЕНТО – БИОГРАФИЈА НИЗ ФОТОГРАФИИ”

Во Домот на културата „Илинден”, Демир Хисар беше официјално отворена изложбата „Ченто – биографија низ фотографии” од авторот Рубинчо Белчевски, историчар – кустос советник. Изложбата е во соработка со НУ „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј”, Прилеп.

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 22. СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М” бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од

Повеќе »

Вонредна седница на советот на општина Демир Хисар

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21) и член 52 од Деловникот за

Повеќе »

Соопштение за спроведување на Јавен увид

С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13 за псотавување на фотонапонски панели на земја на КП

Повеќе »

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Во работниот кабинет на градоначалникот, се реализира продуктивна и суштински значајна средба, а на којашто, следствено на тоа, се потпиша и Меморандум за соработка помеѓу Центарот за креативни индустрии – НЕБО и Даниела Цветаноска, локална координаторка на Националаната платформа за женско претприемништво

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 21. СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М” бр.5/02), член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53

Повеќе »

СООПШТЕНИЕ – ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани,  Ве известуваме дека, Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади во Општина Демир Хисар, а врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младинска политика („Службен весник на РСМ“ бр. 10/2020 и член 82

Повеќе »

Одобрување планска програма УПВНМ КО Суво Грло

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички план вон населено место КО Суво Грло за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со мoќност до 10МW, Општина Демир Хисар – Решение

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 20. СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. Гласник на Општина ДемирХисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот

Повеќе »

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ТУРЦИЈА И СИРИЈА

На денешната вонредна седница на Совет на Општина Демир Хисар, која се одржа во работниот кабинет на градоначалникот, се донесе одлука, со којашто се обезбеди финансиска поддршка во износ од 100.000 ден. за настраданите во разорниот земјотрес што ги погоди

Повеќе »
Skip to content