ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

НИКОЛА НАЈДОВСКИ

Градоначалник на Општина Демир Хисар

Надлежности на градоначалникот

Skip to content