Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистички планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20) и член 129  од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и

Повеќе »

ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 52 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02) се донесува: . РЕШЕНИЕ За свикување на ИТНА седница на Совет на Општина Демир Хисар Седницата

Повеќе »

ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“, С. ЖВАН.

Денес, во организација на ООУ „Браќа Миладиновци“ и Општина Демир Хисар, се одбележа патрониот празник на основното општинско училиште, со културно – уметничка програма подготвена од страна на учениците и нивните наставници. Градоначалникот Најдовски, им го честита патрониот празник и

Повеќе »

ФОРМАЛНА СРЕДБА ПО ОДНОС НА ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

На иницијатива на советничката Сандра Пејковска, денес, во работниот кабинет на градоначалникот се одржа состанок каде што тема на разговор беше планот за активности кои се содржани во Годишната програма за еднакви можности на жените и мажите во Општина Демир

Повеќе »

ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 52 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) се донесува:.РЕШЕНИЕЗа свикување на ИТНА седница на Совет на Oпштина Демир ХисарСедницата ќе се одржи

Повеќе »

Јавен увид на урбанистички проект технички преглед на автомобили

Градоначалникот на Општина Демир Хисар организира ЈАВЕН УВИД по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е2.1- технички преглед на автомобили,   на дел од КП 1098, КО Загориче, со техн.бр.У-044-05/10.2021 од Декември

Повеќе »

СООПШЕТЕНИЕ ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 4“

СООПШЕТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД ВО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНАЕ1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 4“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР – АНКЕТЕН ЛИСТ– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Повеќе »

СООПШЕТЕНИЕ ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 3“

СООПШЕТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД ВО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНАЕ1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 3“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР – АНКЕТЕН ЛИСТ– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Повеќе »
Skip to content