Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Вон опфат на Урбанистички план – Грин Енерџи

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Вон опфат на Урбанистички план за Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија  Среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П. бр.5108, дел од К.П. бр.4009, дел од К.П. бр.4022, КО Сопотница и дел од

Повеќе »

Покана: Состанок за креирање на Буџет и програми за 2024

Согласно донесениот заклучок од страна на Советот на Општина Демир Хисар, а во духот на транспаретноста во работењето на општината во поглед на вклучување на граѓаните во процесите на донесување на одлуки, Ве покануваме да присуствувате на заеднички состанок Со

Повеќе »

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За плански документ изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8- Инфраструктури за пренос електрична енергија –среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од КП. бр.5108; дел од КП бр.4009; дел од КП бр. 4022; КО

Повеќе »

Соопштение за јавен увид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НАУРБАНИСТИЧКИ ПЛАНза изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10 (20) / 0,4 kV), 50 кВА и линиски вод 10 (20) kV за снабдување со електрична енергијана Базна Станица за мобилна телефонија – PLP4088, со

Повеќе »

Дезинсекција комарци – Прва Фаза 2023 год.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А ПРВА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА КОМАРЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и препораките на Министерството

Повеќе »

Информација во врска со предстојната превентивна систематска дератизација на Општина Демир Хисар

Се информираат жителите на Општина Демир Хисар дека на ден 18. 05. 2023 год, екипи на Центарот за јавно здравје – Битола ќе спроведуваат активности на теренот во смисол на спроведување на пролетната прва фаза од превентивната систематска дератизација т.

Повеќе »

Соопштение за спроведување на Јавен увид

С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13 за псотавување на фотонапонски панели на земја на КП

Повеќе »

СООПШТЕНИЕ – ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани,  Ве известуваме дека, Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади во Општина Демир Хисар, а врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младинска политика („Службен весник на РСМ“ бр. 10/2020 и член 82

Повеќе »

Соопштение до даночните обврзници за недоставени решенија

– Список на недоставени Решенија за данок на имот за физички и правни лица за 2022 година и недоставени Опомени заклучно со 2021 година – Список на недоставени Решенија комунална такса за 2022 година и недоставени опомени за комунална такса

Повеќе »
Skip to content