Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Соопштение до даночните обврзници за недоставени решенија

– Список на недоставени Решенија за данок на имот за физички и правни лица за 2022 година и недоставени Опомени заклучно со 2021 година – Список на недоставени Решенија комунална такса за 2022 година и недоставени опомени за комунална такса

Повеќе »

СООПШТЕНИЕ – ЈАВЕН ПОВИК

Со цел да се овозможи поголема вклученост на граѓаните и граѓанските организации во креирање на Буџетот на општината за 2023 година, отпочнуваме со организирање и спроведување на активности, а во кои ги покануваме и повикуваме јавно сите граѓани да се

Повеќе »

ЕВН известување за прекин на снабдување со ел. енергија

Почитувани, Од ЕВН Македонија  е добиено известување дека на ден 14.10.2022 г. во период од 9.10 до 14.15 ч без напојување со електрична енергија ќе останат корисниците од с. Смилево и манастир Смилево. Прекините се заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето

Повеќе »

СООПШТЕНИЕ – Одделение за урбанизам, ЗЖС и комунални дејности

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник ПСМ бр. 32/20) и член 129 од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и

Повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЕВН

Почитувани,Од ЕВН Македонија е добиено известување дека на ден 27.09.2022 г. во период од 9.45 до 14.45 ч., без напојување со електрична енергија ќе останат корисниците од с.Кутретино, с.Суводол ,ТС АБ Солар 1 и ТС АБ Солар 2, Демир Хисар,

Повеќе »

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на граѓаните на Општина Демир Хисар, кои имаат пријавено штети од природни непогоди во 2016 и 2017 год., дека, согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република

Повеќе »

ИНФОРМАТИВНА ВЕСТ

– Дезинсекција комарци – Втора Фаза, 2022 год. ВТОРА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА КОМАРЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР . Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и препораките на Министерството за здравство

Повеќе »

СООПШТЕНИЕ – ЈАВЕН ПОВИК

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани кои имаат пројавено желба со искрена намера, добороволно да земат активно учество во предвидените активности, а по повод формирањето на Иницијативен одбор за изградба на храм Св.Кирил и Методиј во Демир Хисар, да се пријават,

Повеќе »

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20) и член 129 од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и

Повеќе »
Skip to content